Waardebonnen voor de minima

Wat is het?

Als het voor u moeilijk is om rond te komen, heeft u meestal geen geld voor leuke dingen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente de kans heeft om leuke dingen te doen. Wij helpen graag de inwoners met kinderen waar soms weinig geld is.

Waar moet ik aan voldoen?

De waardebonnen worden uitsluitend verstrekt aan

  • Gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) en geen of weinig eigen vermogen én thuiswonende, schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar.
  • Gezinnen in de schuldhulpverlening en met thuiswonende schoolgaande kinderen. 

U zit in de schuldhulpverlening als u op 1 januari van het kalenderjaar een (lopende) schuldenregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Tevens wordt als rechthebbende aangemerkt de inwoner aan wie door de gemeentelijke schuldhulpverlener financieel of budgetbeheer is toegekend.

Bepalend voor het recht op waardebonnen is verder de leefsituatie van u op 1 januari van het kalenderjaar. De samenstelling van het huishouden (zowel qua omvang als leeftijd) bepaalt het aantal waardebonnen dat wordt verstrekt. Verhuizingen (inkomend of uitgaand) en wijziging van de (gezins)situatie (geboorte, sterfte) gedurende het kalenderjaar hebben geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

Waar heb ik recht op?

De geldwaarde van de te verstrekken waardebonnen:

A. Heeft u een laag inkomen, geen of weinig vermogen én thuiswonende, schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar dan bestaat aanspraak op waardebonnen tot een bedrag van € 75,- per kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar;

B. Heeft u ondersteuning door Schuldhulpverlening en thuiswonende schoolgaande kinderen dan bedraagt de geldwaarde van de waardebonnen € 75,- per kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en daarnaast € 50,- per gezinslid van 18 jaar en ouder. Niet als gezinslid 18+ worden aangemerkt de aanvrager en/of haar/zijn partner (de ouders/verzorgers). Zij hebben geen recht op een vergoeding.

Het is niet mogelijk over voorgaande jaren een aanvraag in te dienen.

Hoe werkt het?

Besteding van de waardebon(nen) kan uitsluitend plaatsvinden bij de deelnemende ondernemingen in de gemeente West Maas en Waal. Door de deelnemende ondernemers wordt géén geld uitgekeerd indien de waarde van de besteding lager is dan de hoogte van de waardebon. Het staat de deelnemende ondernemer vrij om aanvullende kortingen aan te bieden aan de personen die behoren tot de doelgroep en betalen met een waardebon.

Wat moet ik doen?

Denkt u te voldoen u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag voor de waardebonnen indienen. Werkzaak Rivierenland voert deze regeling voor ons uit.

Aanvragen Waardebonnen

Extra informatie

Informatie en advies

Voor informatie, advies en ondersteuning kunt u contact opnemen met VraagWijzer West Maas en Waal

Aanvragen

U bereikt Werkzaak Rivierenland op telefoonnummer 088 9375 000, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-10.30 uur. Post stuurt u naar Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen of per mail naar info@werkzaakrivierenland.nl.

Hoe kan ik hulp krijgen bij geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze de rekening niet (op tijd) kunnen betalen of schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Iedereen kan in geldnood raken. Door tegenslagen als werkeloosheid, ziekte of een scheiding kunnen mensen in de problemen komen.

Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken.

Voor informatie en vragen over geldzaken en schulden kunt u terecht bij VraagWijzer West Maas en Waal. Voor hulp bij de administratie van uw geldzaken kunt u ook terecht bij Welzijnsorganisatie Sociom.

Heeft u gevonden wat u zocht?