Samen met 9 gemeenten in het rivierengebied, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland, pakken wij de gevolgen van klimaatverandering aan. In de komende jaren wordt in de dorpen langs de Maas en de Waal meer ruimte gemaakt voor groen en water.

Subsidie om leefbaarheid te vergroten

De gemeente heeft om subsidie te krijgen een plan ingediend bij Regiodeal Fruitdelta. West Maas en Waal heeft de subsidie ook gekregen om de leefbaarheid in een van haar dorpen te vergroten. Het ingediende plan is om in de Wamelse Poort meer groen en meer water aan te leggen. Wamel wordt hierdoor aantrekkelijker en beter bestand tegen klimaatveranderingen. Dit was een voorwaarde voor het krijgen van de subsidie.

Groen en water

De nieuwbouw van de woonstichting De Kernen is klaar. In de straten Hollenhof, Poortstraat en Kasteelstraat wordt het openbare groen nog aangebracht. Het vergroenen van het gebied biedt ruimte voor het bergen van afgekoppeld regenwater, voor biodiversiteit en voor fijn verblijven en spelen in het groen. In het plan is een parkje bij de Kasteelstraat bedacht voor een aangename, groene omgeving waar het zeker op warme dagen goed vertoeven is. Het plan wordt ondersteund door de woonstichting, Dorpsplatform Samen Wamel en Boomvereniging Wamel. 

Bewonersavond om te reageren op plan

Wethouder Erik Peters: “Dit plan is niet in beton gegoten. Aanwonenden van het plan krijgen op 9 november de gelegenheid om hun mening en ideeën te geven. We zijn hier erg benieuwd naar.” 

Deze avond is in het gemeentehuis in Beneden-Leeuwen en begint om 19.30. Aanmelden is verplicht en kan tot en met 7 november bij voorkeur via het aanmeldformulier of via telefoonnummer 14 0487.