Wat is het?

Sinds 1 januari 2016 is Werkzaak Rivierenland de nieuwe organisatie op het gebied van werk en inkomen. Werkzaak Rivierenland is er dus ook voor u als inwoner van de gemeente West Maas en Waal.

Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. Werkzaak Rivierenland en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende mogelijkheden om u te helpen.

Opleiding

U kunt een opleiding krijgen op een school die rekening houdt met de schooltijden van uw kinderen. Soms bieden ze zelfs kinderopvang. U kunt de opleiding ook parttime volgen.

Financiële hulp

U kunt financiële hulp vragen voor kosten die te maken hebben met uw herintreding. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen.

Bijdrage in kosten kinderopvang

Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente kan ook een bijdrage geven in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als u een laag inkomen hebt.

Werk

U kunt zelf direct zoeken naar werk. Bijvoorbeeld via advertenties in de krant, bij het UWV, bij uitzendbureaus, via internet of via uw eigen netwerk. Ook kunt u herintreden als u een gesubsidieerde baan krijgt of vrijwilligerswerk doet.

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking naar of in een baan als het werk zonder ondersteuning niet lukt. U krijgt dus alleen ondersteuning van een jobcoach als dit noodzakelijk is.

Een jobcoach kan u gedurende een langere periode op vaste tijden ondersteunen tijdens uw taken. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever aan het werk kan gaan.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Werkzaak Rivierenland. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen op 088 9375 000.

Hier werken Werkzaak Rivierenland en het UWV samen om u te helpen aan werk.

Heeft u gevonden wat u zocht?