Wegwerkzaamheden

Op verschillende plaatsen in onze gemeente zijn wegen afgesloten of is er verkeershinder. Dit komt omdat wij, nutsbedrijven of aannemers aan de weg werken. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Afsluiting Greffelingsestraat en Filipsstraat Alphen, 3 april tot en met 19 juli

Locatie        

 • Greffelingsestraat en Filipsstraat in Alphen 

Periode        

 • 3 april tot en met 19 juli    

Reden            

 • aanleg riolering en herinrichting van de straten

Meer informatie

 • Dit werk wordt in fasen uitgevoerd. De faseringen staan op de projectpagina evenals meer informatie over de herinrichting.
 • Stand van zaken 20 juni: het oranje vlak is afgesloten evenals het groene streepje. De Brouwershof is via de Kerkstraat bereikbaar. In de Greffelingsestraat tussen de Filipsstraat en Schutstraat is enige verkeershinder.

Afsluiting GM Poststraat Wamel, 13 mei tot en 19 juli

Locatie    

 • GM Poststraat in Wamel

Periode        

 • 13 mei tot en met 19 juli en
 • 12 augustus tot en met 6 september

Reden    

 • werkzaamheden in de stoepen aan kabels en leidingen door nutsbedrijven
  Aanleg van riolering en daarna nieuw straatwerk 

Meer informatie

Verkeershinder Van Heemstraweg Beneden-Leeuwen en afsluiting fietspad, 27 mei tot en met 19 juli

Locatie    

 • tussen de Lisdodde en de Akkerstraat

Periode        

 • 27 mei tot en met 19 juli

Reden    

 • aan- en verleggen kabels door nutsbedrijven

Meer informatie

 • de maximum snelheid wordt hier tijdelijk 30 km/h

Afsluiting fietspad 

 • Van 27 mei tot en met 21 juni is hier het fietspad afgesloten aan de kant van Het Leeuwse Veld (zuidzijde). 
 • Van 24 juni tot en met 19 juli is het fietspad afgesloten aan de kant van de brandweer (noordzijde). 
 • Volg de borden van de omleiding! Zo nodig staan er verkeersregelaars.

Afsluiting Kampstraat Maasbommel, 27 mei tot en met 13 september

Locatie

 • Kampstraat Maasbommel

Periode

 • 27 mei tot en met 13 september, in verschillende fasen (zie tekening)

Reden

 • renovatie van de hele straat

Meer informatie

 • Zie www.westmaasenwaal.nl/kampstraat
 • Stand van zaken 8 tot en met 18 juli: het oranje deel is afgesloten (zie tekening).
 • Stand van zaken van 19 juli tot en met 11 augustus (bouwvak): de hele weg is open voor alle verkeer. Voor een deel ligt er wel puinverharding.
 • Vanaf 12 augustus gaat de aannemer verder met de werkzaamheden.
situatie Kampstraat van 8 tot en met 18 juli

Afsluiting G.M. Poststraat Wamel, 17 juni tot en met 6 september

Locatie    

 • G.M. Poststraat in Wamel

Periode        

 • maandag 17 juni tot en met 6 september

Reden    

 • Vervangen van de riolering

Meer informatie    

 • In de bouwvak van 19 juli tot 12 augustus, ligt er een puinbaan waar over gereden mag worden. 
  Liander begint 21 mei met het vervangen van de gas- en waterleiding die in de stoep ligt.

Prins Willem Alexanderbrug (N323)

Vanaf 29 september 2023 geldt er een gewichtsbeperking voor de parallelbanen van de Prins Willem Alexanderbrug (N323). Dit duurt minimaal een jaar. (Dit geldt dus niet voor de hoofdrijbanen.)

De maximale toegestane belasting op de parallelbanen is 45.000 kg. Dit is met borden aangegeven. Om het gewicht van voertuigen met lading te verdelen, staan er verkeerslichten. Zo kan er maar 1 zwaar voertuig tegelijk rijden. 

Meer informatie staat op www.gelderland.nl/N323.

Het Leeuwse Veld Midden Beneden-Leeuwen, januari tot en met juni

De aannemer start met voorbereidende werkzaamheden. Denk hierbij aan aanleg van riolering, nutsvoorzieningen en daarna een bouwweg. Dit duurt ongeveer een half jaar. Daarna begint de bouw van de huizen. Er is hinder omdat er meer vrachtverkeer rijdt op de Van Heemstraweg in Beneden-Leeuwen.
De ingang naar Het Leeuwse Veld Midden ligt bij de bushalte aan de Van Heemstraweg.
Vooral voetgangers en fietsers wordt gevraagd hier goed op te letten!

Wegwerkzaamheden Provinciale wegen

Deze vindt u op de website van de provincie Gelderland en op de website van de provincie Noord-Brabant.

Wegwerkzaamheden Rijkswegen

Deze vindt u op de website vanAnaarBeter.

Heeft u gevonden wat u zocht?