De oorlog in de Oekraïne gaat onverminderd door. Op dit moment worden er 96 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de gemeentelijk noodopvangen in Altforst en Wamel. Dit is naast 77 personen die door particulieren worden opvangen.

Noodopvang extra vluchtelingen in Altforst

De oorlog in de Oekraïne is nog steeds bezig. Een eind lijkt niet in zicht. Ook de toestroom van Oekraïense vluchtelingen gaat door. Vandaar dat wij de gemeentelijke noodopvang in Altforst met een aantal mensen willen uitbreiden.
De Oekraïners wonen op de bovenverdieping van Yasemin. De termijn is met weer 6 maanden verlengd. De benedenverdieping staat leeg. Na een verbouwing zou daar plek zijn voor een extra aantal Oekraïense vluchtelingen. Naast de extra kamers komt er ook een recreatieruimte. Wanneer de benedenverdieping klaar is kunnen de vluchtelingen er minimaal 6 maanden wonen.

Noodopvang Wamel gaat verhuizen

Zorggroep Maas en Waal gaat het Huize Henricus verbouwen. Ze hebben de vergunningen rond. De planning is dat de aannemer rond 1 februari 2023 kan starten met de verbouwing.
De gemeente is op zoek gegaan naar een andere opvanglocatie. Die is gevonden. 
‘t Veerhuis in Wamel wordt gereedgemaakt voor de Oekraïense vluchtelingen die nu in Huize Henricus wonen. Maar eerst moet het pand aangepast worden om het geschikt te maken voor de noodopvang. Uiterlijk half januari zullen de Oekraïners verhuizen naar hun nieuwe onderkomen. De vluchtelingen kunnen er minimaal 6 maanden wonen.

Opvang extra statushouders

Statushouders hebben een verblijfsvergunning. Ze maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.
De gemeente West Maas en Waal voldoet aan de huidige taakstelling. Vanuit het Rijk is aangegeven dat de taakstelling in de eerste helft van 2023 verhoogd zal worden met 60-75% ten opzichte van het tweede kwartaal 2022. 
De gemeente is aan het kijken hoe we hier aan kunnen voldoen, en denkt daarbij aan het plaatsen van tijdelijke-woningen. De gemeente is aan het inventariseren waar deze woningen kunnen komen. De opzet is om in deze woningen gecombineerde huisvesting aan te bieden voor statushouders, spoedzoekers en overige woningzoekenden.

Thuis ver van huis voor de vluchtelingen

De Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente West Maas en Waal worden opgevangen hebben een thuis ver van huis gekregen. Of dat nu in de particuliere- of gemeentelijke opvang is. Zij voelen de gastvrijheid van onze inwoners. Ze worden bij veel activiteiten betrokken. Ze zijn bijna allemaal aan het werk of gaan naar school. Ook de jeugd draagt  zeker een groot gedeelte bij aan deze gastvrijheid.