Wet goed Verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

In de Wet Goed Verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Voor wie is deze wet?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen

De 7 regels van goed verhuurderschap

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  1. rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  2. de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  3. contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  4. informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  5. de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7 
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Meldpunt

Volgens deze wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Melden is gratis en kan anoniem.

Ongewenst verhuurgedrag melden

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. Voor onze gemeente is dat De Kernen.

Heeft u gevonden wat u zocht?