Wat is het?

Toezichthouder uitvoering Wmo bij GGD Gelderland

De gemeente West Maas en Waal heeft besloten daarvoor een toezichthoudend ambtenaar aan te stellen bij GGD Gelderland-Zuid. Deze doet onderzoek naar calamiteiten en houdt toezicht op de kwaliteit van aanbieders waarmee de gemeente in het kader van de Wmo een subsidie- of contractrelatie heeft.

Toezicht op Jeugdhulp verandert niet

In de Jeugdwet ziet de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) toe op de kwaliteit van de jeugdhulp. Jeugdhulpaanbieders moeten, net als nu, eventuele calamiteiten binnen de jeugdhulp melden bij de Landelijke Inspectie Jeugdzorg.

Wmo-aanbieder heeft verplichting tot melden.

Per 1-1-2015 is een Wmo-aanbieder wettelijk verplicht om een geweldsincident of calamiteit van de zorg die wordt uitgevoerd, te melden bij de toezichthoudende ambtenaar. De melding aan de toezichthoudende ambtenaar dient direct, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de calamiteit / het geweld te geschieden.

Wilt u een melding doen?

Op de website van GGD Gelderland-Zuid vindt u meer informatie over de toezichthouder Wmo(externe link). U vindt er ook een meldingsformulier voorzien van een toelichting. Verder vindt u daar informatie over de procedure die na een melding door de toezichthoudend ambtenaar wordt gestart.

Heeft u gevonden wat u zocht?