Heeft u vragen over de waardebepaling van uw woning?

Wij kunnen u niet helpen bij vragen over de waardebepaling van uw woning. Daarvoor moet u contact opnemen met de BSR.

Om inzicht te hebben in het proces van waardebepaling kunt u inloggen op Wozcommunicatie.nl.

Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

De Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt de bepaling van de WOZ-waarde voor onze gemeente.

Hoe werkt het?

De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Opvragen WOZ-waarde

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BSR.

Bezwaar maken WOZ-waarde

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de WOZ-waarde, dan kunt u contact opnemen met de taxateurs van de BSR. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 0344 704 704.

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Heeft u gevonden wat u zocht?