Zes gemeenten werken samen aan riolerings- en waterbeleid

Dit is een oud bericht.

De gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen werken samen op het gebied van water en riolering. Ze stelden hiervoor een gezamenlijk beleidsplan Water en Riolering op. Dit beleidsplan vervangt het bestaande Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Het huidige GRP van gemeente Nijmegen loopt nog tot en met 2023. Nijmegen heeft wel meegewerkt aan het gezamenlijke deel van het plan zodat dit meegenomen kan worden in het nieuwe beleidsplan voor na 2023.

Samenwerken tussen gemeenten heeft namelijk veel voordelen. Voor een groot gebied gaat hetzelfde beleid gelden. Dit zorgt voor uniformiteit, maar ook duidelijkheid. De gemeenten delen hun kennis en werken nauw samen in onderzoek, beleid en uitvoering. Zo kunnen zij ook kosten besparen.

Word waterbewust!

De grootste invloed van het plan is de omgang met klimaatverandering. Het is onmogelijk om het water van de grote buien die in de toekomst vaker gaan vallen af te voeren via het riool. Daarom wordt de komende jaren meer regenwater van het vuilwaterriool afgehaald en opgevangen in wadi’s of infiltratiesystemen. Voorkomen moet worden dat grote buien schade veroorzaken. 
Gemeente werkt in dit plan aan maatregelen, maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven en inwoners. 
De zes gemeenten zetten in op gezamenlijke communicatie om het waterbewustzijn groter te maken. 

De zes gemeenten: met en naast elkaar

In het gezamenlijke deel van het beleidsplan staan de doelen voor het afval-, hemel-, oppervlakte- en grondwater. Daarnaast zijn er uitgangspunten voor de wettelijke zorgplichten en hoe wordt samengewerkt. In het gemeentespecifieke deel staat welke voorzieningen de gemeente in beheer heeft (zoals rioolbuizen, rioolgemalen, wadi’s), welke maatregelen nodig zijn (zoals rioolvervangingen) en wat de hoogte van rioolheffing wordt. 

Besluit door gemeenteraad

De gemeenteraden van de gemeenten (met uitzondering van Nijmegen) stellen dit plan vast. Het plan gaat per 1 januari 2023 in en is vijf jaar geldig.