Wat is het?

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

U kunt voor iemand anders een zienswijze indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Wat moet ik doen?

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam, adres en mailadres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

U stuurt uw zienswijze naar:

Gemeente West Maas en Waal
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. U gaat in beroep(externe link) bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep(externe link) bij de Raad van State.

U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Heeft u gevonden wat u zocht?