De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 17 juni 2021 de beleidsvisie Zon vastgesteld. Met deze beleidsvisie maakt de gemeente een aantal zonneparken (tot circa 20 hectare) mogelijk.
Initiatiefnemers van grootschalige zonneparken hebben hun plan voor 27 augustus 2021 ingediend. Eind oktober wordt bekend welke initiatieven verder mogen met de ruimtelijke procedure.

Zorgvuldige procedure voor selectie

De beoordelingscommissie is bezig met een zorgvuldige procedure voor de toetsing, beoordeling en selectie van de initiatieven. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besluit de gemeente welke initiatiefnemers een omgevingsvergunning mogen aanvragen. Eind oktober 2021 wordt bekend welke initiatieven verder mogen met de ruimtelijke procedure. Zij kunnen dan hun aanvraag voor de omgevingsvergunning starten.

Selectieleidraad voor zonne-energie

Om een zorgvuldige en transparante keuze te kunnen maken, is er ook een selectieleidraad voor zonne-energie. In deze selectieleidraad staat onder andere een helder kader en de procedure voor de toetsing en beoordeling. Plannen dienen in te gaan op de aspecten: levenscyclus en technisch ontwerp, landschappelijke inpassing en proces- en financiële participatie.

Meer informatie over aanvraag en selectie

De gemeente heeft Sjef Michels aangewezen als contactpersoon. Hij is bereikbaar via info@avalonadvies.nl.