3 grootschalige zonneparken

West Maas en Waal krijgt er 3 zonneparken bij: in totaal ruim 24 hectare.
De vergunningen voor deze parken zijn inmiddels definitief.

Zorgvuldige selectie

De 3 initiatieven zijn na beoordeling van een selectiecommissie van de gemeente als beste uit de bus gekomen. Ze passen het beste in ons landschap en geven het meest terug aan de gemeenschap. In totaal waren er 13 aanvragen. 

Informatie over de 3 initiatieven

 1. Agri-PV park Dalenstraat in Beneden-Leeuwen (11,3 hectare)
  Statkraft ontwikkelt hier een zonnepark in combinatie met agrarisch gebruik. De zonnepanelen draaien mee met de zon. De agrarische grond blijft dus agrarische grond en de zonnepanelen kunnen rechtop staan zodat landbouwmachines erdoorheen kunnen.
  Meer informatie vindt u op de website van Statkraft.
 2. Zonnepark Noord-Zuid in Altforst (7,6 hectare)
  TP-Solar ontwikkelt hier een zonnepark waarbij nieuwe natuur wordt aangelegd. In het plan is ook ruimte voor recreatie. Hierdoor ontstaat een balans tussen de productie van groene stroom, biodiversiteit, recreatie en landschap.
  Meer informatie vindt u op de website van TP-Solar.
 3. Zonnepark de Blauwe Westering in Altforst (5,3 hectare)
  Sunvest ontwikkelt hier een zonnepark op een locatie die nu in gebruik is als hooiland voor een paardenpension. In het plan is veel aandacht voor een goede landschappelijke inpassing zodat een leefgebied ontstaat voor patrijzen en andere akkervogels. Ook wordt er aangesloten op de ecologische ambities van het waterschap. Hierdoor zal er leefomgeving ontwikkeld worden voor onder andere de kamsalamander.
  Meer informatie vindt u op de website van Sunvest.

TP-Solar en Sunvest maken beiden gebruik van een batterijopslag, waardoor het elektriciteitsnetwerk minder belast wordt. Daarnaast stemmen ze de landschappelijke elementen op elkaar af.

Beleidsvisie en selectieleidraad zonne-energie

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 17 juni 2021 de beleidsvisie Zonlink naar pdf bestand vastgesteld. Daarnaast is een selectieleidraad voor zonne-energielink naar pdf bestand opgesteld. 

Heeft u gevonden wat u zocht?