Kampsestraat tussen 23 en 25

Wat regelt dit bestemmingsplan?

Een deel van het perceel tussen Kampsestraat 23 en 25, Boven-Leeuwen wordt gewijzigd van Agrarisch - Oeverwal naar Wonen. Aanvullend wordt de bouw van twee vrijstaande schuurwoningen mogelijk gemaakt.

U kunt het bestemmingsplan inzien en hierop reageren

U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Ieke Kusters via ikusters@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Boven-Leeuwen, Kampsestraat tussen 23 en 25

NL.IMRO.0668.BOVKampsestr23-25-BON1

Tot en met 31 januari 2024 kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk.

Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.