Wat regelt dit bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van twee vrijstaande woningen aan de westzijde van de Lavendelstraat in Boven-Leeuwen.

U kunt het bestemmingsplan inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt het bestemmingsplan ook online inzien

Online: Lavendelstraat ong, Boven-Leeuwen

NL.IMRO.0668.BOVLavendelstraat-BVA1

Tot en met 23 november 2023 kunt u beroep instellen

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 24 november 2023

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.