In beroep gaan tegen een vastgesteld bestemmingsplan

Wilt u in beroep gaan tegen een ander besluit van de gemeente?

Dan is de procedure net wat anders. U kunt de informatie vinden op de pagina In beroep gaan.

Beroep instellen tegen een vastgesteld bestemmingsplan

Bent u het niet eens met het besluit over een bestemmingsplan?
Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Let op:
door een uitspraak van de rechter op 14 april 2021 heeft u geen zienswijze nodig om in beroep te gaan tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Dit zijn bijvoorbeeld procedures voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Ook zonder zienswijze kunt u nu beroep instellen tegen omgevingsrechtelijke besluiten. Daardoor is het makkelijker om in beroep te gaan tegen omgevingsrechtelijke besluiten bij de bestuursrechter.

Voorlopige voorziening aanvragen

Bent u in beroep gegaan? Dan wacht u op de beslissing van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. U kunt dan bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de voorzieningenrechter.

U dient uw verzoek in bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank.