Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?

De realisatie van 4 vrijstaande woningen op het perceel Steenstraat 1, 7a, 7b en 7c in Boven-Leeuwen.

U kunt de omgevingsvergunning inzien

U kunt het besluit van 28 december 2023 tot en met 8 februari 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met meneer Toine van der Wielen via tvdwielen@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

U kunt de plannen ook online inzien

Online: Steenstraat 1, 7a, 7b en 7c, Boven-Leeuwen

NL.IMRO.0668.BOVSteenstraatong-BVA1

Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht

Als u het niet eens bent met het besluit én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. 

De vergunning treedt in werking op 9 februari 2024

Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt de vergunning niet in werking. Dan neemt de voorzieningenrechter eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.