Wilt u in beroep gaan tegen een vastgesteld bestemmingsplan?

Dan is de procedure net wat anders. U kunt de informatie vinden op de pagina In beroep gaan tegen een vastgesteld bestemmingsplan.

In beroep gaan

In beroep gaan doet u door een beroepschrift naar de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem te sturen. Een beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. U stuurt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij deze rechtbank. Dit doet u met een beroepschriftformulier. U heeft hiervoor een DigiD nodig. 

In het beroepschrift moet volgens artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht het volgende staan: 
-    uw naam en adres;
-    de datum van uw beroepschrift;
-    omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat. Als het mogelijk is stuurt u een kopie van het besluit mee;
-    de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
-    uw handtekening. 
 

Voorlopige voorziening aanvragen

Bent u in beroep gegaan? Dan wacht u op de beslissing van de rechter. In sommige gevallen kunt u daar niet op wachten. U kunt dan bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de voorzieningenrechter. 

U dient uw verzoek in bij de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank. 
 

Heeft u gevonden wat u zocht?