Heeft u een kansrijk initiatief dat een economische impuls geeft aan het gekozen thema en toegevoegde waarde heeft? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET)

Wij  hebben samen met ondernemers uit de recreatieve sector een stimuleringsfonds opgericht. Het PRET-fonds. Dit fonds is een middel om mooie initiatieven een steuntje in de rug te geven. Initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme die tot een (economische) impuls kunnen leiden. De stimuleringsbijdrage is maximaal 50% van de gemaakte kosten; tot een maximum van € 2.500,- voor zover het beschikbare budget van het Stimuleringsfonds Recreatie en Toerisme toereikend is.

Het college van burgemeester en wethouders beslist of een stimuleringsbijdrage wordt verleend. Vooraf vragen zij advies aan het Platform Recreatie en Toerisme. Het Platform komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Naast de adviserende rol vergadert het Platform ook over actuele recreatieve onderwerpen, projecten en evenementen.

Het Platform bestaat uit:

 • Ondernemersvereniging 'De Gouden Ham'
 • Ondernemersvereniging 'Verrassend Leeuwen'
 • Ondernemersvereniging 'DOV'
 • de Maasmeanders
 • Uit®waarde
 • Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland
 • Horeca Nederland
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
 • de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron)

Thema 2021: ‘Versterken van bestaand- en het stimuleren van nieuw toeristisch, recreatief aanbod’

Het thema voor 2021 is het ‘Versterken van bestaand- en het stimuleren van nieuw toeristisch, recreatief aanbod’. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Alle voorwaarden leest u in het bestand onderaan deze pagina.
Zo moet het initiatief één van onderstaande varianten omvatten:

 1. Marketing- en promotie initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het recreatieve aanbod voor de buitenlandse toerist. Hierbij zijn de POI’s Land van Maas en Waal, Hanzestad Maasbommel en recreatiegebied de Gouden Ham een verplicht promotioneel onderdeel.

 2. Algemene initiatieven. Initiatieven die bijdragen aan het vergroten van het aantal marketingactiviteiten voor de binnenlandse markt (lees: buiten de regio) en tot 1 oktober 2020 ook voor lokale markt. Hierbij zijn de POI’s Land van Maas en Waal, Hanzestad Maasbommel en recreatiegebied de Gouden Ham een verplicht promotioneel onderdeel.

Ook dient het initiatief een bijdrage te leveren aan de vrijetijdseconomie in West Maas en Waal.
Aanvragen kan alleen via het online aanvraagformulier. In de documenten leest u meer informatie.

Online aanvragen

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Aline van Eijk via aveijk@westmaasenwaal.nl of 06 5344 8653.

Heeft u gevonden wat u zocht?