Sport- en Preventie

Het lokaal Sport- en Preventieakkoord

Een gezonder, sportiever, vitaler en gelukkiger West Maas en Waal. Dit is de ambitie van het lokaal Sport- en Preventieakkoord.

Het lokaal Sport- en Preventieakkoord brengt bestaande en nieuwe initiatieven bij elkaar. Het brengt een lokale beweging op gang die een gezonde leefstijl voor iedereen in West Maas en Waal versterkt.
We investeren in sport, cultuur, en daarmee dus ook in gezondheid. Nog voordat gezondheidsproblemen ontstaan. Preventief dus. Want daardoor kan iedereen (zo lang mogelijk) meedoen.

In 2023 zetten we een aantal stappen:

  • Opstellen van een integraal plan waarin fysieke en mentale gezondheid van inwoners centraal staat
  • Evalueren huidig lokaal Sport- en Preventieakkoord
  • Verder bouwen aan een groot netwerk van inwoners, verenigingen en organisaties die dit samen met ons gaan en blijven doen

Wij dagen iedereen uit bij te dragen aan de uitvoering van het Lokaal Sport- en Preventieakkoord.
Want we kunnen mooie plannen schrijven, maar we willen vooral dat onze inwoners er wat aan hebben.

Meedenken en meedoen?

Het volgende sport- en preventiecafé zal zijn op 30 oktober. Zet het vast in je agenda, de uitnodiging komt binnenkort!

Contact en vragen

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met