Lokaal Sportakkoord

De ambitie is dat sporten en sportief bewegen in 2040 voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat maakt ons fysiek en mentaal gezond, en creëert een groepsgevoel. Daarnaast biedt het kansen voor talentontwikkeling, en is het ook gewoon een prettige vrijetijdsbesteding. Iedereen in West Maas en Waal moet de kans krijgen om zonder hindernis te kunnen sporten en bewegen en daar plezier aan te beleven.

De spelers van het sportakkoord zijn onder andere sport- en beweegaanbieders, onderwijs- en kindpartners, zorg- en welzijnspartners, dorpsplatforms en actieve stichtingen in de kernen en overheden. We zijn in de gemeente West Maas en Waal samen aan de slag gegaan om een lokaal sportakkoord op te stellen. We hebben een beweging op gang gebracht in navolging op het Nationaal Sportakkoord van 2018.

Lees het lokaal Sportakkoordlink naar pdf bestand (4,5 MB)

Aanmelden en deelname lokaal Sportakkoord

Weet u een actie of initiatief dat aansluit bij de ambities van het lokaal Sportakkoord West Maas en Waal? Dan kunt u hiervoor een uitvoeringsbudget aanvragen.

Aanvragen uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord

Informatie voor het aanvragen van het uitvoeringsbudget Sportakkoord West Maas en Waal (Hier vindt u ook de vragen uit het aanvraagformulier uitvoeringsbudget lokaal Sportakkoord)

Lokaal Preventieakkoord

In de gemeente West Maas en Waal vinden wij het belangrijk dat mensen gezond leven. Hierbij richten we ons op preventie, ofwel voorkomen is beter dan genezen. De gemeente start samen met lokale organisaties en partners het lokaal Preventieakkoord om zich in te zetten voor gezondheidspreventie. Met deze samenwerking en het lokaal Preventieakkoord gaan wij voor een vitale samenleving, waarin inwoners een gezonde leefstijl ontwikkelen en kunnen behouden. Het lokaal Preventieakkoord is in 2021 ondertekend. Het is afgeleid van het Nationale Preventieakkoord uit 2018 en op maat gemaakt voor de gemeente West Maas en Waal.

Lees het lokaal Preventieakkoord

Ambities en speerpunten lokaal Preventieakkoord

De ambities sluiten aan op de nationale speerpunten:

  1. Minder roken
  2. Minder alcoholgebruik en middelengebruik
  3. Gezond gewicht
  4. Mentaal welzijn

Aanmelden en deelname lokaal Preventieakkoord

Doet u mee aan het Preventieakkoord? Een gezond West Maas en Waal behalen we namelijk door hier samen en met zoveel mogelijk organisaties en inwoners aan te werken. Heeft u een goed idee waarmee u kunt bijdragen aan één van de bovengenoemde ambities en speerpunten van het lokaal Preventieakkoord? Dan kunt u via het aanvraagformulier hier een uitvoeringsbudget aanvragen. In het aanvraagformulier staat aan de hand van welke punten de aanvraag wordt beoordeeld.

Aanvragen uitvoeringsbudget lokaal Preventieakkoord

Samenhang lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord

Het lokaal Sportakkoord en lokaal Preventieakkoord zijn dynamisch. In de loop van de tijd kunnen ambities of speerpunten veranderen. We gaan het lokaal Sportakkoord herijken naar het Vernieuwd landelijk Sportakkoord 2.0 van 14 december 2022. En we hopen dat nog meer organisaties of projecten erbij komen.

In de toekomst heeft de gemeente West Maas en Waal de ambitie om het lokaal Sportakkoord en het lokaal Preventieakkoord samen te voegen. We werken dus toe naar één akkoord waarin alles wat we aan gezondheidspreventie en sport doen, met elkaar verbonden zal zijn. De eerste stap om sport en preventie dichterbij elkaar te brengen is gezet door het organiseren van Sport- en preventiecafé's.

Contact en vragen

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?