De raad van West Maas en Waal heeft besloten een voorkeursrecht te vestigen(externe link) op perceel WMLOO-M-260 aan de Nieuweweg / Van Heemstraweg te Wamel, zoals bedoeld in de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Wat betekent dit voorkeursrecht?

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en/of beperkt gerechtigden van het aangewezen perceel (of een gedeelte daarvan), wanneer zij die wensen te verkopen, deze eerst aan de gemeente West Maas en Waal moeten aanbieden.

De aanwijzing van het perceel door de gemeenteraad is 3 jaar geldig. Binnen deze 3 jaar moet de raad een structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan hebben vastgesteld.

U kunt het besluit inzien

U kunt het besluit van de raad, samen met bijbehorende bijlagen, op afspraak in het gemeentehuis inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Amy Magnée via amagnee@westmaasenwaal.nl of 14 0487.

Bent u het niet eens met het besluit?

Tegen het besluit van de raad kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering).

Het indienen van een bezwaarschrift kan tot en met 31 augustus 2023. U richt het bezwaarschrift aan de gemeenteraad van West Maas en Waal, Commissie Bezwaarschriften, postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het adres is: Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Heeft u gevonden wat u zocht?