Aan de slag met programma Vitaal Platteland

De komende tijd (vanaf maart tot eind 2024) gaan we aan de slag met het programma Vitaal Platteland.

Het doel is om de ambities voor het landelijke gebied uit de omgevingsvisie uit te werken. Wat is nodig om een vitaal platteland te houden, nu en in de toekomst? En hoe gaan we dat samen doen? Bureau LandID ondersteunt ons in dit proces.

Projectgroep

We gaan samen met een projectgroep hiermee aan het werk. De projectgroep bestaat uit beleidsmedewerkers en belanghebbende partijen en organisaties uit het landelijke gebied.

We gaan aan de slag in een drietal stappen om zo toe te werken naar een vitaal platteland voor West Maas en Waal.

  1. We bepalen de onderwerpen voor het programma en brengen de ambities en opgaven in beeld;
  2. We onderzoeken het huidige beleid op dit gebied;
  3. We maken nieuwe beleidsregels.

Op de koffie bij boeren

Daarnaast gaan we in april en mei op de koffie bij een aantal agrarische bedrijven: tuin- of akkerbouw of (intensieve) veeteelt.

Onderwerpen die we met de boeren willen bespreken:

  • Hoe gaat het met uw bedrijf, waar loopt u tegenaan? Bijvoorbeeld als het gaat om wet- en regelgeving.
  • Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf en de sector?
  • En welke oplossingen, kansen en mogelijkheden ziet u voor onze gemeente? Ook als het gaat over klimaatadaptatie, nevenfuncties, circulaire landbouw en stoppende boerenbedrijven.

Op onze oproep ontvingen we maar liefst 18 reacties van boeren. Daaruit hebben we een selectie gemaakt: een gelijkwaardige verdeling tussen verschillende type ondernemingen en leeftijdsgroepen.

Heeft u gevonden wat u zocht?