In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en doelen voor de lange termijn vast. Hier staat in wat we op een plek willen en hoe we dat gaan bereiken.

De omgevingsvisie vervangt alle structuurvisies, beleidsplannen en beleidsvisies van de gemeente. Het gaat in de omgevingsvisie bijvoorbeeld om verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook om sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. De omgevingsvisie is geen optelsom van losse stukken, maar één integrale visie voor het gebied waar we wonen en werken. In de omgevingsvisie staan beleidskeuzes op hoofdlijnen.
 
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen die hier woont, werkt en recreëert. Om tot een omgevingsvisie te komen inventariseren we eerst al het bestaande beleid. Dat is een flinke klus. Door slimme vragen te stellen en samen te werken bouwen we aan een goede visie.

Samen werken aan een visie

Uiteraard maken wij die visie niet alleen. Juist door de inbreng van inwoners en ondernemers die dagelijks in onze gemeente wonen en werken, krijgen we een visie die past in dit gebied. We organiseren daarom diverse bijeenkomsten om mee te denken en te praten over de omgevingsvisie. Op woensdag 12 februari 2020 hebben veel mensen deelgenomen aan de de avond van het buitengebied: een avond voor de omgevingsvisie van het buitengebied.