Ontwerp omgevingsvisie buitengebied ligt ter inzage

Van 24 juni tot en met 4 augustus 2021 is het ontwerp in te zien:

Inzien omgevingsvisie buitengebied (u gaat naar een andere website)

U kunt tot en met 4 augustus uw reactie (zienswijze) op de visie geven. U kunt daarvoor gebruik maken van het digitale reactieformulier onderaan deze pagina. Daarna bekijken we of en hoe we deze reacties verwerken in de definitieve omgevingsvisie. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de visie eind 2021 vast.

Vragen over omgevingsvisie

Tot 30 juni bestond de mogelijkheid om vragen te stellen over de omgevingsvisie. Bij veel vragen zouden we een vragenuurtje organiseren. Omdat er maar een paar vragen waren, hebben we deze persoonlijk beantwoord. 

Reageren op de omgevingsvisie buitengebied

Tot en met 4 augustus kunt u reageren op deze omgevingsvisie voor het buitengebied. Daarvoor kunt u gebruik van het reactieformulier.

Reageren op omgevingsvisie buitengebied

Nota van zienswijzen

Alle reacties verzamelen wij in een nota: de nota van zienswijzen. Op elke reactie geven wij een antwoord. Heeft u een reactie gegeven, dan ontvangt u hierover ook persoonlijk bericht.  

Heeft u gevonden wat u zocht?