Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Regionale zaken week 10, 5 maart 2024 - Z.098624

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Annotatie AB VRGZ, 7 maart 2024
 • Annotatie DVO GLZ, 7 maart 2024
 • Annotatie AB-ODR, 11 maart 2024

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Alle annotaties zijn besproken en akkoord bevonden

Herstel verdiepingsvloer Rosmolen - Z.038620

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De gemeenteraad voor te stellen € 24.200,- beschikbaar te stellen voor het herstel van de BubbleDeck vloer in MFA De Rosmolen.
 2. Het voorstel aan de gemeenteraad te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2024.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Leges evenementen - Z.098901

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De raad een keuze te laten maken uit de onderstaande vier opties inzake de leges voor evenementen:
  1. Optie 1: kostendekkend;
  2. Optie 2: leges niet aanpassen;
  3. Optie 3: A-evenementen geen leges opleggen;
  4. Optie 4: alle evenementenvergunningen volledig vrijstellen van leges.

Besluit

Aangehouden

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 27 februari 2024, nr.9/24 - Z.098624

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Beleidsregels subsidie Voor en Vroegschoolse Educatie - Z.04456

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De beleidsregel Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen West Maas en Waal 2024 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies van de Commissie Bezwaarschriften inzake de weigering van een bouwvergunning - Z.094678

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften:

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 29 september 2023 in stand te laten;
 3. Het verzoek om vergoeding kosten bezwaarprocedure af te wijzen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Subsidieaanvragen tot behoud en bevordering van de leefbaarheid en samenredzaamheid 2024 - Z.099129

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan de volgende 7 initiatieven een eenmalige beloning van € 750 toe te kennen voor het verbeteren van de leefbaarheid. En daarmee af te wijken van de beleidsregel door 3 extra beloningen ter verbetering van de leefbaarheid toe te kennen:
  1. Yibba en de telers uit Maas en Waal: Kersenplukdag met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen en alle woongroepen van West Maas en Waal;
  2. Stichting BLEND Wamel: Ontwikkelen en uitvoeren Kabouterpad in Wamel;
  3. Stichting Leefbaar Alphen Gelderland: Gesprekscafé in de Hucht in samenwerking met Centrum voor Levensvragen Rivierengebied;
  4. Stichting Cultuur Sport en Ontspanning Maasbommel: organisatie en uitvoering Kerstmarkt door werkgroepen;
  5. Stichting Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel: fietstochten en creatieve activiteiten;
  6. Dorpsplatform Mooi-Appeltern: organiseren en uitvoeren van de Uit-Appeltern-Markt;
  7. Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen; organiseren en uitvoeren van een inclusieve avond voor ("nieuwe") Nederlandse vrouwen.
 2. Aan de overige 12 initiatieven tot behoud en bevordering leefbaarheid gemotiveerd geen beloning toe te kennen
 3. Één eenmalige beloning toe te kennen van € 750 voor het verbeteren van de samenredzaamheid aan: de Zonnebloem vereniging, Afdeling BBAA; rondleiding en lunch in Museum Tweestromenland voor leden van de Zonnebloemvereniging samen met alleenstaande migranten.
 4. Aan één ander initiatief tot behoud en bevordering samenredzaamheid gemotiveerd geen beloning toe te kennen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 - Z.099439

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 zoals ingevuld.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Evenementenbeleid 2024-2028 - Z.090900

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het Evenementenbeleid 2024-2028 vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)