Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Regionale zaken week 11, 12 maart 2024 - Z.099265

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

 • Annotatie AB-RR (13 maart 2024)

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 5 maart 2024, nr. 10/24 - Z.099265

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Raadsinformatienota Jaarprogramma 2024 RW-POA - Z.099701

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van de raadinformatienota.
 2. De raadsinformatienota door te sturen naar de raad.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Wijziging organisatie salarisadm. en afwijkingsbesluit inkoop HR-systeem - Z.095918

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de wijziging om de salarisadministratie en beheer anders te organiseren.
 2. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) voor de inkoop van de volgende dienst: HR-systeem (softwarepakket salaris- en personeelsadministratie).
 3. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid (2016) voor de inkoop van de volgende dienst: Dienstverlening salaris- en personeelsadministratie.
 4. n te stemmen met het voorstel aan de Raad voor extra financiële middelen voor een bedrag van € 98.850,-.
 5. Akkoord te gaan met het concept raadsvoorstel (zie bijlage).

Besluit

Aangehouden

Algemene Plaatselijke Verordening 2024 - Z.097603

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

De raad voor te stellen:

 1. De Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2024 vast te stellen;
 2. De Algemene Plaatselijke Verordening West Maas en Waal 2022 in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanpak laaggeletterdheid; Regionaal jaarplan 2024 - Z.099290

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Het Regionaal jaarplan 2024 integrale aanpak Laaggeletterdheid en Gezin vast te stellen;
 2. De raad via de bijgevoegde informatienota te informeren over het Regionaal jaarplan 2024 integrale aanpak Laaggeletterdheid en Gezin

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Leges evenementen - Z.098901

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De raad een keuze te laten maken uit de onderstaande vier opties inzake de leges voor evenementen:
  1. Optie 1: kostendekkend;
  2. Optie 2: leges niet aanpassen;
  3. Optie 3: A-evenementen geen leges opleggen;
  4. Optie 4: alle evenementenvergunningen volledig vrijstellen van leges.

Besluit

Aangehouden