Besluitenlijst college week 13, 26-03-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Vaststellen bestemmingsplan Dreumel, Schepenstraat - Hogeweg - Z.091498

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Dreumel, Schepenstraat - Hogeweg vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 19 maart 2024, nr. 12/24 - Z.099924

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Dienstverleningsovereenkomst Dierenvervoer en -opvang - Z.099621

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Dierenopvangcentrum Ravenstein voor de dierenopvang- en vervoer in onze gemeente;
 2. Voor de structurele financiering van de dienstverleningsovereenkomst vanaf 2024 uit te gaan van een budget van € 15.200,- per jaar.
 3. De structurele financiering ten laste laten komen van kostenpost/-soort 61026/4335, dekking vindt plaats uit het Veiligheidsbudget.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Verslag onderzoek (Water-) Toeristenbelasting - Z.083633

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennisnemen van de bijgevoegde informatienota;
 2. Na uw instemming kan de informatienota worden aangeboden aan de raad

Besluit

Aangehouden

Boven-Leeuwen, Zwaanheuvelstraat 2a - Z.079457

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Het wijzigingsplan Boven-Leeuwen, Zwaanheuvelstraat 2a vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" - Z.057256

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" gewijzigd vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan "Beneden-Leeuwen, Bedrijventerrein Veesteeg-Zuid" gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)