Besluitenlijst college week 14, 02-04-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Vertraging Woo-verzoeken 2 en 3 en de procesevaluatie en kosten extra inzet - Z.100836

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de vertraging van de procesevaluatie, de voortgang van de WOO-verzoeken en de financiële effecten van de uitvoering van de betwistte huurovereenkomst met de Jasmin Group.
 2. Te besluiten de mailboxen van reeds vertrokken medewerkers - die akkoord zijn gegaan - centraal te doorzoeken op de woorden die voor WOO 2 en 3 zijn vastgesteld.
 3. De organisatie te vragen een raadsinformatienota op te stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over de financiële effecten van de uitvoering van de betwistte huurovereenkomst met de Jasmin Group.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 26 maart 2024, nr. 13/24 - Z.100258

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Beleidsregels zorg-voor-elkaar-woning - Z.100144

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. De raad voor te stellen de beleidsregels zorg-voor-elkaar-woning West Maas en Waal 2024 vast te stellen.

Besluit

Aangehouden

Leges evenementen - Z.098901

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. De raad een keuze te laten maken uit de onderstaande vier opties inzake de leges voor evenementen:
  1. Optie 1: kostendekkend;
  2. Optie 2: leges niet aanpassen;
  3. Optie 3: A-evenementen geen leges opleggen;
  4. Optie 4: alle evenementenvergunningen volledig vrijstellen van leges.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)