Besluitenlijst college week 19, 07-05-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.J.T. (Renate) Kornelis

Afwezig:

 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom (vakantie)

BOK project Meanderende Maas - Z.101980

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. In te stemmen met de BOK (Collegebesluit bestuursovereenkomst, realisatie project Meanderende Maas, bakenbomen en fietspad).
 2. Wethouder R. Reuvers te mandateren door de Burgemeester om de BOK namens de gemeente te tekenen op 9 juli 2024 (op die datum zijn Evert Jan Slootweg, Marieke van den Boom en Vincent Neerbos verhinderd).
 3. De raad het bijgesloten Raadsvoorstel te laten behandelen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de BOK (Collegebesluit bestuursovereenkomst, realisatie project Meanderende Maas, bakenbomen en fietspad).
 2. De raad het bijgesloten Raadsvoorstel te laten behandelen.

De burgemeester besluit:

 1. Wethouder R. Reuvers te mandateren om de BOK namens de gemeente te tekenen op 9 juli 2024.

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 30 april 2024, nr. 18/24 - Z.101820

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2024-2026 - Z.097753

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2024-2026
 2. De raad te informeren middels de informatienota uitvoeringsplan dementie vriendelijk West Maas en Waal 2024-2026

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Portefeuillehouder besluit om het collegevoorstel terug te nemen om formulering van het voorstel aan te scherpen, gehoord hebbende de discussie aan de collegetafel.

Voorkeurslocaties jongerenontmoetingsplekken - Z.095106

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de jongerenontmoetingsplaats in Beneden-Leeuwen: Het grasveld bij De Peel.
 2. Aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de jongerenontmoetingsplaats in Dreumel: Het bestaande trapveldje bij de Donjon.
 3. De raad te informeren over het besluit en het vervolgproces met de informatienota jongerenontmoetingsplekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Bruikleenovereenkomst - Z.097945

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Een bruikleenovereenkomst aan te gaan met de in de toelichting genoemde persoon voor gebruik van de grond grenzend aan de Bikkelen 7 te Beneden-Leeuwen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota Levendig-Leeuwen - Z.026272

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor het ontwerp en vervolgstappen van het project Levendig-Leeuwen;
 2. De raad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de uitgangspunten van het ontwerp en de vervolgstappen van het project Levendig-Leeuwen.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de uitgangspunten voor het ontwerp en vervolgstappen van het project Levendig-Leeuwen en een uitgangspunt toe te voegen. Namelijk dat de hoogte van de straat gelijk wordt getrokken.

De raad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de uitgangspunten van het ontwerp en de vervolgstappen van het project Levendig-Leeuwen.