Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris P.G. (Perry) Arissen
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J (Evert Jan) Slootweg

Nieuwe tijdelijke huurovereenkomst het Veerhuis te Wamel - Z.097005

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Akkoord te gaan met de nieuwe bijgaande, tijdelijke huurovereenkomst met de vertegenwoordiger van de eigenaar van het Veerhuis, met betrekking tot het huren van het Veerhuis, Veerweg 2, te Wamel voor een vaste looptijd van 8 maanden, met daarbij de optie om deze met 5 maanden te kunnen verlengen.
 2. De burgemeester toestemming te verlenen tot het ondertekenen van de huurovereenkomst.
 3. De gemeenteraad over de verlenging van het contract en de gebruiksfunctie te informeren.
 4. Kennis te nemen van het feit dat er in 2023 slechts een gedeelte van de huur aan de eigenaar is overgemaakt en besluit deze alsnog over te maken.
 5. De kosten van de huur te dekken uit de hiervoor geldende rijksmiddelen (Spukregeling).
 6. Kennis te nemen van de afspraak dat (op kosten van de eigenaar) in de tussenliggende periode een brandwacht in het Veerhuis wordt gestationeerd.
 7. Besluit de exploitant op te dragen om binnen 6 maanden tijdig een omgevingsvergunning aan te vragen.
 8. In overleg te gaan met de verhuurder met als doel om voor 1/5/2024 te komen tot de gebruiksfunctie “logies” en de daarbij behorende brandveiligheidsmaatregelen.
 9. Daarbij te kiezen voor de gebruiksfunctie “kamergewijze verhuur” en daarmee (tijdelijk) af te wijken van het landelijk protocol.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)