Besluitenlijst college week 23, 04-06-2024

Aanwezig:

  • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
  • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
  • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
  • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
  • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

A. van Dijk; BABS Benoeming onbepaalde tijd - Z.103621

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

  1. De tijdelijke benoeming van heer A. van Dijk (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) omzetten naar een benoeming voor onbepaalde tijd.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 28 mei 2024, nr. 22/24 - Z.102956

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)