Besluitenlijst college week 24, 11-06-2024

Aanwezig:

  • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
  • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
  • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
  • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
  • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg

Jaarverslag buurtbemiddeling 2023 - Z.103339

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

  1. De raad kennis te laten nemen van het Jaarverslag buurtbemiddeling 2023 van Sterker sociaal werk middels bijgevoegde informatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Instructie gemeentesecretaris gemeente West Maas en Waal 2024 - Z.103507

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

  1. De bijgesloten Instructie gemeentesecretaris Gemeente West Maas en Waal 2024 vast te stellen.
  2. Alle mogelijk voorgaande instructies in te trekken.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

M.F. Kroese; BABS Benoeming onbepaalde tijd - Z.103704

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

  1. De tijdelijke benoeming van mevrouw M.F. Kroese (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) omzetten naar een benoeming voor onbepaalde tijd.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 4 juni 2024, nr. 23/24 - Z.103556

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

Besluitenlijst vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)