Besluitenlijst college week 25, 18-06-2024

Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Gemeentesecretaris D. (Didier) Oosterom
 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • E. (Ernst) Klein

Verkoop gronden Veesteeg-Zuidwest - Z.102894

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. In te stemmen met de verkoop van de percelen Wamel sectie N 346 en 347 aan Van den Bosch Vastgoed, ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein Veesteeg-Zuidwest conform bijgevoegde koopovereenkomst.
 2. De opbrengsten ten bate te laten komen van kostenplaats bedrijventerreinen algemeen.
 3. De burgemeester besluit wethouder van de Boom te machtigen voor het ondertekenen van deze overeenkomst.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Informatienota halfjaarlijkse evaluatie Afwegingskader Woningbouw - Z.103729

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Kennis te nemen van de halfjaarlijkse evaluatie van het Afwegingskader woningbouw.
 2. De raad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de halfjaarlijkse evaluatie van het Afwegingskader woningbouw.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Aanwijzen pilotlocaties jongerenontmoetingsplekken - Z.095106

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Aan te wijzen als pilotlocatie voor de jongerenontmoetingsplaats in Beneden-Leeuwen: Het grasveld bij De Peel.
 2. Voor de jongerenontmoetingsplaats in Beneden-Leeuwen een tijdelijke Bopa vergunningsaanvraag in te dienen voor 5 jaar. Hierbij de reguliere voorbereidingsprocedure te volgen.
 3. Aan te wijzen als pilotlocatie voor de jongerenontmoetingsplaats in Dreumel: Het bestaande trapveldje bij de Donjon.
 4. Voor de jongerenontmoetingsplaats in Dreumel een tijdelijke Bopa vergunningsaanvraag in te dienen voor 5 jaar. Hiervoor de reguliere voorbereidingsprocedure te volgen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Neveninkomsten politieke ambtdragers verrekening 2023 - Z.102954

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Vast te stellen dat de verrekenplicht over het jaar 2023 niet van toepassing is op de volgende politieke ambtsdragers:
  • Vincent van Neerbos
  • Rob Reuvers
  • Ans Mol (periode 1-1-2023 t/m 27-6-2023)
  • Frans van Gelder (periode 1-1-2023 t/m 6-12-2023)
  • Marieke van den Boom (periode 29-8-2023 t/m 31-12-2023)
  • Evert Jan Slootweg (periode 7-12-2023 t/m 31-12-2023)

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)