Aanwezig:

 • Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos (voorzitter)
 • Loco-gemeentesecretaris R.M.T.J. (Renate) Kornelis
 • Wethouder E.J. (Evert Jan) Slootweg
 • Wethouder M.A.A. (Marieke) van den Boom-Witzel

Afwezig:

 • Wethouder R.A.N. (Rob) Reuvers

Collegevoorstel uitvoering motie gemeenteraad - Z.098933

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

In te stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Het college besluit tot enkele aanpassingen in de raadsinformatiebrief en deze aan de raad te sturen.

Uitnodigingen week 8, 20 februari 2024 - Z.098007

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)

Toelichting besluit

 • Dinsdag 27 februari Bekendmaking ontwerp corsoclub Maas en Waal 
 • Woensdag 27 maart Afscheid wethouder Govert van Bezooijen
 • Donderdag 4 april Regionaal congres Gebiedsfinanciering
 • Maandag 8 april Dag van de Gelderse Gemeenten
 • Dinsdag 25 juni Seminar ‘Meer grip op crisis’ 
 • Dinsdag 10 september Gelderse Bestuurdersdag 

De collegeleden vullen hun aanwezigheid in op het uitnodigingen-overzicht van het bestuurssecretariaat. Vanaf 27 februari 2024 is dit geen vast agendapunt meer bij de collegevergadering.

Voortgang taallessen Oekraïense jongeren - Z.098217

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Opdracht verstrekken aan ROC Rivor om taallessen Nederlands te verzorgen aan Oekraïense jongeren die op de wachtlijst staan voor de Internationale Schakelklas (ISK)
 2. De hiermee gepaard gaande kosten ad. €18.325 te dekken uit de post Leerlingenvervoer Oekraïense vluchtelingen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Ethos Light telling 2024 Gelderland Zuid - Z.098220

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. Akkoord te gaan met het verzenden van de bijgaande raadsinformatienota waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het tellen van dak- en thuislozen in de Regio Gelderland Zuid door middel van de Ethos-Light methode.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Raadsinformatienota Ruimte voor de Jeugd - Jongerenontmoetingsplekken - Z.095106

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. De raad te informeren middels de informatienota Ruimte voor de Jeugd

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Advies Commissie Bezwaarschriften inzake een omgevingsvergunning - Z.094218

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften: 

 1. De bezwaren ongegrond te verklaren; 
 2. Het bestreden besluit van 22 september 2023 in stand te laten.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Jachthuurovereenkomst - Z.097950

Portefeuillehouder

E.J. Slootweg

Advies

Een jachthuurovereenkomst voor een periode van zes jaren aan te gaan met verzoeker voor de volgende percelen:

 • kadastraal bekend gemeente Appeltern, sectie Q, nrs. 304 en 305 (totale oppervlakte van 3,5485 ha).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 6 februari 2024, nr.6/24 - Z.098007

Portefeuillehouder

n.v.t.

Advies

n.v.t.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Besluitenlijst vast te stellen.

Evenementenbeleid 2024-2028 - Z.090900

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. Het Evenementenbeleid 2024-2028 vast te stellen.

Besluit

Aangehouden

Hackshield 2024-2026 - Z.098271

Portefeuillehouder

V.M. van Neerbos

Advies

 1. In te stemmen met de offerte 'HackShield in Gelderland-Zuid' d.d. 18 januari 2024. 
 2. Voor dit project een bedrag te reserveren van € 2.500,- per jaar (in 2024, 2025 en 2026) (excl. BTW) op het budget 'Veiligheidsbeleid' (61020/4335).

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Principeverzoek realiseren tweede bedrijfswoning - Z.083998

Portefeuillehouder

M.A.A. van den Boom-Witzel

Advies

 1. Geen principemedewerking te verlenen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Van Heemstraweg 107a te Wamel.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

2e addendum bij Dienstverleningsovereenkomst met MGR Rijk van Nijmegen - Z.098030

Portefeuillehouder

R.A.N. Reuvers

Advies

 1. In te stemmen met het 2e addendum bij Dienstverleningsovereenkomst met MGR Rijk van Nijmegen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)