Ga naar homepage - Logo gemeente West Maas en Waal

Bestemmingsplannen

Voor de hele gemeente West Maas en Waal zijn er bestemmingsplannen.

Let op: alleen de informatie in de Staatscourant(externe link) en op Ruimtelijke Plannen(externe link) is juridisch bindend.

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

De OmgevingsDienst Rivierenland(externe link) (ODR) verleent de vergunningen voor deze werkzaamheden voor de gemeente West Maas en Waal.

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen. De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert deze werkzaamheden voor onze gemeente uit.