Helpt u mee laaggeletterdheid te herkennen? Vul dan de vragenlijst in!

Laaggeletterdheid, we hebben er allemaal mee te maken!

Met laaggeletterdheid wordt bedoeld: mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Mensen die laaggeletterdheid zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven. Zij voldoen nog niet aan het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben onder andere moeite met:

 • formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting)
 • een mail typen
 • voorlezen aan een (klein)kind
 • werken met de computer
 • pinnen en digitaal betalen
 • een ov-chipkaart opladen

Laaggeletterdheid herkennen

Laaggeletterden kunnen hun probleem heel goed verbergen. Zij gebruiken regelmatig smoesjes om onder lezen en schrijven uit te komen. Heb je het idee dat iemand misschien moeite heeft met lezen en schrijven, controleer dat eerst. Praat er samen over. Iemand is niet alleen. Er zijn miljoenen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer.

De smoezen top 10

 • “Sorry, ik ben mijn bril vergeten.”
 • “Dat formulier vul ik thuis wel in.”
 • “Ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat maar voor me.”
 • “Dat werkbriefje krijg je straks van me.”
 • "Ik laat de kinderen altijd boodschappen doen.”
 • “Die bijsluiters zijn allemaal zo ingewikkeld.”
 • "Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.”
 • "Die hoofdpijn gaat maar niet over.”
 • "De televisie geeft toch al informatie genoeg.”
 • “Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.”

Digi-Taalhuis West Maas en Waal

Het Digi-Taalhuis is bedoeld voor mensen die het Nederlands beter willen leren lezen, schrijven en/of spreken of digitaal vaardiger willen worden. Iedereen met een taalvraag kan langs komen. Je kunt er informatie of advies krijgen over oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma's op de computer waarmee je zelf aan de slag kunt.

Er is ook een mobiele vorm van het Digi-Taalhuis. Het Mobiel Digi-Taalhuis is een auto die bij je in de buurt langskomt. Om trainingen of informatie te geven. Zo worden alle kernen binnen onze gemeente bereikt.

Campagne “Gelderland Geletterd”

Vanaf de Week van Lezen en Schrijven, van 8 tot en met 15 september 2023, start de vernieuwde campagne ‘Gelderland Geletterd’. Gelderland Geletterd wil laaggeletterden bereiken en motiveren om gebruik te maken van regionaal taalaanbod. Een op de tien inwoners van Gelderland heeft moeite met lezen en/of schrijven. Er zijn veel taalgroepjes, cursussen, spreekuren en lessen om volwassenen - met Nederlands als moedertaal - verder te helpen met lezen en schrijven. Helaas vallen de aanmeldingen nog tegen.

Hier willen we graag wat aan doen!

Beter lezen en schrijven? Doe je ook mee?

De Samenwerkende Gelderse Bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven, Rijnbrink, scholen, gemeenten en provincie Gelderland werken daarom samen. Met als doel meer laaggeletterden te bereiken. Én om hen aan te moedigen om lessen en trainingen te volgen. De campagne is een onderdeel van de samenwerking en bestaat uit spotjes op radio en TV Gelderland, berichten op sociale media en posters en flyers.

De gemeente West Maas en Waal werkt hier aan mee.

Voor meer info: www.gelderlandgeletterd.nu en www.ikdoeookmee.nl

Taalakkoord Rivierenland 2020-2024

47 Organisaties in Rivierenland zetten zich samen in tegen laaggeletterdheid. Binnen de coalitie Taalakkoord Rivierenland werken zij de komende jaren samen om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en voorkomen. Dit doen zij in het regioplan integrale aanpak laaggeletterdheid in Rivierenland.

Samenwerking belangrijk

Om laaggeletterdheid aan te pakken en te zorgen dat iedereen digitaal vaardig is, is het belangrijk dat organisaties zoals scholen, bedrijven, kinderopvangcentra en gezondheidsorganisaties samenwerken. Ook ouders hebben een belangrijke rol.

Heeft u gevonden wat u zocht?