Burgemeester Vincent van Neerbos

De gemeenteraad van West Maas en Waal heeft donderdag 13 juli besloten om burgemeester Vincent van Neerbos aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van West Maas en Waal.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Conny van Coolwijk: “De gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat zij graag verder gaat met Vincent van Neerbos als burgemeester van West Maas en Waal. De raad feliciteert hem van harte en ziet uit naar verdere samenwerking.”

“Ik ben heel erg blij dat de gemeenteraad mij het vertrouwen geeft voor een tweede ambtstermijn”, zegt burgemeester Vincent van Neerbos. Hij vervolgt: “Alle 8 dorpen van West Maas en Waal, met haar inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen, zijn uniek. Maar samen maken zij een fantastische gemeente. Wies en ik voelen ons helemaal thuis hier in het Land van Maas en Waal. Het is ontzettend mooi om van waarde te kunnen zijn voor de mensen in onze prachtige gemeente. Ik zie het dan ook als een voorrecht om ook de komende periode uw burgemeester te mogen zijn.”

Op 8 december 2023 eindigt de eerste ambtstermijn van de burgemeester van West Maas en Waal. De gemeenteraad moet uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen.

Afgelopen voorjaar is de vertrouwenscommissie, die bestaat uit de fractievoorzitters en de waarnemend voorzitter van de raad, namens de gemeenteraad gestart met de herbenoemingsprocedure. De vertrouwenscommissie heeft voor de raad een zogeheten ‘Verslag van Bevindingen’ opgesteld. Het verslag van bevindingen is in de besloten raad van 13 juli besproken. Dit leidde tot een besluit met een aanbeveling voor herbenoeming. Conform de wet was deze raadsvergadering niet openbaar en zijn alle stukken en de beraadslagingen voor altijd geheim.

Het raadsbesluit met een aanbeveling voor herbenoeming gaat, met tussenkomst van de commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt de burgemeester bij Koninklijk besluit benoemd voor een volgende termijn van 6 jaar.