Op 7 april komt in het commissiedebat Leefomgeving van de Tweede Kamer het agendapunt ‘Voortgang granuliet: addendum ‘Review-Onderzoek Granuliet Over de Maas’ en Raad van State uitspraak’ aan de orde. De gemeente West Maas en Waal is niet te spreken over de communicatie voorafgaand aan dit debat. Zij heeft daarom een brief verzonden aan de staatsecretaris met het verzoek de behandeling aan te houden.

Niet geïnformeerd

Met de uitspraak door de Raad van State over het granuliet in Over de Maas is tussen de Rijksoverheid en de gemeente met elkaar afgesproken om elkaar als bestuur op de hoogte te houden. De gemeente is dan ook verrast dat zij via het Burgercollectief Dreumelse Waard moest vernemen dat het dossier in de commissie wordt behandeld.
Wethouder Ans Mol is portefeuillehouder van de gemeente West Maas en Waal op dit dossier: “Het is voor mij dan lastig om gedegen te reageren op vragen van onze gemeenteraad en inwoners. Dit past mijns inziens op geen enkele wijze met de afspraken met de staatsecretaris over de onderlinge informatieoverdracht.”

Review onderzoek Arcadis

In het debat wordt gesproken over een memo van Arcadis. Een addendum op het onderzoek van het adviesbureau. De gemeente is ook hierover niet geïnformeerd. Ans Mol: “Hadden ze ons bijvoorbeeld door (voor)overleg, over de inhoud of de conclusies van deze memo betrokken, dan hadden wij ons hier een beeld van kunnen vormen. We zijn wel eerder via een klankbordgroep betrokken geweest bij het hoofdrapport. Waarom nu niet?”
De gemeente heeft de stukken niet tijdig en gedegen kunnen bestuderen. Zij heeft de staatsecretaris dan ook gevraagd te wachten op de resultaten van Deltares en RIVM.