Er zijn verschillende manieren om met de gemeenteraad in contact te komen. Hieronder vindt u een aantal manieren om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid:

Schrijven aan de gemeenteraad

Iedereen in West Maas en Waal die wil dat het gemeentebestuur iets doet in het belang van de samenleving van West Maas en Waal, kan een brief aan de gemeenteraad sturen. De brief komt op de agenda van de raad te staan als ingekomen stuk. De gemeenteraad bepaalt de wijze van afhandeling. U kunt de brief via raad@westmaasenwaal.nl of post verzenden. Ook kunt u via het mailadres van de gemeenteraad uw overige vragen of verzoeken aan de gemeenteraad stellen.

Postadres: Gemeente West Maas en Waal
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 1
6658 ZG Beneden-Leeuwen

Vragen over de gemeenteraad

Voor vragen en informatie over de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie, via griffie@westmaasenwaal.nl.

Contact met raadsleden

Op de pagina Samenstelling gemeenteraad vindt u informatie over de leden van de raad en contactgegevens. U kunt raadsleden ook afzonderlijk benaderen per mail. Ook zijn er verschillende bijeenkomsten waar u raadsleden kunt ontmoeten, bijvoorbeeld bij raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken. Hier kunt u direct invloed uitoefenen door gebruik te maken van het spreekrecht tijdens het rondetafelgesprek en de raadsvergadering.

Inloop- en inspraakavonden

Over het algemeen is het aan te raden om uw mening al kenbaar te maken bij de inloop- en inspraakbijeenkomsten die het college van burgemeester en wethouders organiseert. Op dat moment is er vaak meer ruimte om uw ideeën nog te kunnen verwerken.

Heeft u gevonden wat u zocht?