We krijgen verzamelcontainers voor incontinentiemateriaal en luiers in onze gemeente. Van luiers en ander incontinentiemateriaal kan het plastic namelijk worden hergebruikt. De rest is grondstof voor biogas. Zo beperken we het restafval.

Avri heeft de plaatsen van de containers samen met de gemeente definitief vastgesteld. Tot en met 12 juli kon u reageren op de voorgenomen locaties. De ingediende reacties (zienswijzen) zijn afgehandeld en hebben geleid tot 2 wijzigingen:

  • de locatie aan de Fazantstraat in Beneden-Leeuwen is gewijzigd;
  •  in Wamel zoeken we naar een andere locatie. Zodra deze bekend is, publiceren we dit.

Locaties containers

PlaatsLocatie
Beneden-LeeuwenLeliestraat (parkeerterrein MFA De Rosmolen)
Beneden-LeeuwenFazantstraat (ter hoogte van nummer 48)
Boven-LeeuwenTrambaan
AltforstKerkdwarsstraat
AppelternVan der Capellenstraat/Kerkstraat
MaasbommelDoctor Buijsstraat
AlphenBurgemeester Baltussenplein
DreumelFrans Halsemaplein
Wamelwe zoeken nog een locatie

De officiële bekendmaking vindt u op de overheidswebsite www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Er geldt een beroepstermijn bij de Raad van State tot woensdag 11 oktober 2023. 

Zorgen over geuroverlast door de containers

Tijdens een eerdere proef met gescheiden inzameling van luier- en incontinentiemateriaal kregen we een aantal meldingen van stankoverlast.

We verwachten dat dit met deze containers minder zal zijn omdat:

  • de containers half onder de grond zitten, hierdoor blijft de inhoud van de container ‘s zomers koeler;
  • de nieuwe containers afsluitbare kleppen hebben zodat de stank zich nauwelijks kan verspreiden.

Hoe dit verder gaat

De containers plaatsen we in het najaar geplaatst zodat ze vanaf 1 januari 2024 gebruikt kunnen worden.