De Peel in Beneden-Leeuwen is een dynamisch gebied. Met een bedrijf, een woning en verschillende (sport)verenigingen wordt het terrein veel gebruikt. Wij richten dit terrein opnieuw in omdat er behoefte was aan een centrale entree voor de verenigingen. Daarnaast was de situatie danig verouderd. 

Door de herinrichting wordt De Peel veiliger voor met name fietsers en voetgangers. Daarnaast komt er meer groen op het terrein. Wethouder Erik Peters: “De herinrichting van De Peel is een mooi en bovenal noodzakelijk project. Het is de hoogste tijd dat we dit gebied een impuls geven en er meer ‘groen’ aanbrengen. Fijn dat we eindelijk de schop in de grond zetten!”

Werkzaamheden zijn gestart

Eind juni zijn de werkzaamheden voor de herinrichting gestart. Voor het einde van het jaar is het project klaar. Willems Winssen BV voert het project uit in opdracht van ons. Projectleider Pieter Loeffen (Willems Winssen BV) vertelt dat het werk achter op de voetbalvelden van Leones start. Vanaf daar verplaatsen ze zich richting het Zijveld. “Eén voor één werken we langs de verschillende verenigingen. We overleggen op die momenten met de verenigingen en belanghebbenden over de werkzaamheden die we uitvoeren.” vertelt Pieter.

Verbetering van het watersysteem

Naast het opnieuw inrichten van De Peel wordt het watersysteem verbeterd. Onder de grond ligt nu nog een heel buizenstelsel waar regen-, sloot- en grondwater door wordt afgevoerd. Dit buizenstelsel was te klein om al dat water goed af te voeren. Bij hevige regenval kan dit tot overlast leiden. Daarom wordt een deel van dit water van het buizenstelsel gehaald door het langs De Peel te leiden. Ook worden wegen en parkeerplaatsen afgekoppeld. Dat betekent dat het water naar de sloot wordt afgevoerd in plaats van  naar het riool.

Erik Peters (links) en Pieter Loeffen (rechts) leggen een duiker in de nieuwe sloot.