Op 25 november was er een vervolgcontrole bij Bert’s Animal Verhuur. Tijdens deze controle bekeek de gemeente West Maas en Waal of de eerder geconstateerde overtredingen gestopt zijn. Dit bleek niet het geval te zijn.

Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders maatregelen heeft opgelegd. Dat houdt in dat de dwangsommen verbeurd zijn. Bert’s Animal Verhuur moet € 130.000,- aan dwangsommen betalen aan de gemeente. Daarnaast is de gemeente op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het uitvoeren van de bestuursdwang. Ook bekijkt de gemeente welke vervolgstappen zij kan nemen nu de overtredingen nog niet gestopt zijn.