Wat is het?

Een eenmalige energietoeslag van € 1.800,- voor huishoudens met een laag inkomen. Het geld is een tegemoetkoming voor de hoge gas- en energierekening.

Inwoners van West Maas en Waal die al een toekenning van de eenmalige energietoeslag 2022 kregen en nog steeds recht hebben, krijgen de aanvulling van € 500,-- in de tweede helft maart 2023 automatisch uitbetaald via Werkzaak Rivierenland.

Voor wie is het?

De toeslag is voor huishoudens met een laag inkomen (lager dan 120% van het sociaal minimum). Niet alles wordt als een huishouden aangemerkt. Zo heb je bijvoorbeeld geen recht op de toeslag als je in een instelling verblijft, jonger bent dan 21 jaar, aanspraak maakt op Studiefinanciering of alleen maar een briefadres hebt.

De bedragen (120%) vind je in onderstaande tabel:

Samenstelling21 jaar tot AOW-leeftijd *Vanaf AOW-leeftijd *
Alleenstaand of alleenstaande ouder€ 1.322,18€ 1.470,80
Gehuwd of samenwonend€ 1.888,84€ 1.992,43

* Maximaal inkomen per maand inclusief vakantiegeld.
Let op: dit zijn netto bedragen en gelden vanaf 01-07-2022.

Hoe werkt het?

  • U hebt al een Energietoeslag van € 1.300,- ontvangen?
    • U krijgt de nabetaling van € 500,- automatisch uitbetaald via Werkzaak Rivierenland.
  • U hebt geen Energietoeslag 2022 aangevraagd of er geen recht op:
    • U kunt geen nieuwe aanvraag meer indienen voor 2022. 

Energietoeslag 2023

Er is een Energietoeslag 2023 aangekondigd. Het gaat om € 800,-.

Eind december vorig jaar werd het concept-wetsvoorstel Energietoeslag 2023 gepubliceerd en voor advies aangeboden aan de Raad van State. De verwachte ingangsdatum van de energietoeslag voor 2023 was voorzien voor juni 2023. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Dit komt door de gerechtelijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag. En het advies van de Raad van State.

Door deze omstandigheden wordt de verwachte ingangsdatum van juni 2023 niet gehaald. Wanneer de uitvoering van de energietoeslag voor 2023 wel is, is nog niet bekend. Zie ook de informatie hierover van de rijksoverheid(externe link).

Heeft u geldproblemen?

Veel mensen voelen zich schuldig of schamen zich als ze schulden hebben. Maar weet u dat dit veel vaker voorkomt dan u misschien denkt? Heeft u zorgen om uw financiële situatie? Moeite om alle rekeningen op tijd te betalen? Het begint met hulp zoeken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de rekening heeft gestuurd. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. 

VraagWijzer kan u helpen bij het aanpakken en oplossen van deze problemen.

Heeft u gevonden wat u zocht?