Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet(externe link) aanvragen.
 • Een evenement melden is gratis.
 • De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van de grootte van het evenement. De standaard leges voor een vergunning bedragen € 100,00
 • Het Aanvraagformulier evenementenvergunning kunt u hieronder downloaden.

Geeft u een feest? Kijk voor meer informatie bij het kopje `Extra informatie`.

Evenementenbeleid

In het Evenementenbeleid 2020-2023(externe link) wordt beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke beleidsregels gelden en hoe het vergunningentraject verloopt. Tevens worden praktische handreikingen gedaan om (de organisatie van) een evenement zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • een bepaalde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor vergunningsplichtige evenementen doet u dit minstens 12 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 3 weken (15 werkdagen) van tevoren.
 • Vul het aanvraagformulier(externe link) in.

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Extra informatie

U geeft een feest

Voor het geven van een feest geldt in een aantal gevallen een meldingsplicht en in een aantal gevallen is een vergunning noodzakelijk.

Geen melding of vergunning

Voor een besloten feest. Een feest is besloten wanneer:

 • Het niet commercieel is, maar een privékarakter heeft;
 • Het wordt gehouden in een gebouw of op een terrein dat in eigendom is van, of gehuurd door de organisator;
 • Er geen entréegeld wordt gevraagd of anderszins een financiële bijdrage wordt gevraagd
 • Bezoekers komen op persoonlijke uitnodiging;
 • Drank uitsluitend gratis wordt verstrekt.

Melden

U meld een feest aan wanneer:

 • Het een ééndaags klein evenement betreft;
 • Minder dan 150 personen;
 • Feest is tussen 08.00u en 23.00u;
 • Geen belemmering voor verkeer- en hulpdiensten;
 • Objecten die worden geplaatst zijn kleiner dan 10m2.

Het melden doet u als volgt:U stuurt een mail naar info@westmaasenwaal.nl met daarin vermeld de datum van het feest, begin- en eindtijd, aantal personen, afmetingen tent (indien van toepassing).

Meldingen zijn kosteloos.

Vergunning

U heeft een vergunning nodig voor alle overige feesten die niet vallen onder de bovengenoemde voorwaarden. De standaard leges voor een vergunning bedragen € 100,00.

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Aanvraagformulier

Heeft u gevonden wat u zocht?