Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de zondagswet aanvragen.
 • Een evenement melden is gratis.
 • De kosten voor een vergunning zijn afhankelijk van de grootte van het evenement. De standaard leges voor een vergunning bedragen € 47,00 (tarief 2020)
 • Het Aanvraagformulier evenementenvergunning kunt u hieronder downloaden.

Geeft u een feest? Kijk voor meer informatie bij het kopje `Extra informatie`.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Extra informatie

U geeft een feest

Voor het geven van een feest geldt in een aantal gevallen een meldingsplicht en in een aantal gevallen is een vergunning noodzakelijk.

Geen melding of vergunning

Voor een besloten feest. Een feest is besloten wanneer:

 • Het niet commercieel is, maar een privékarakter heeft;
 • Het wordt gehouden in een gebouw of op een terrein dat in eigendom is van, of gehuurd door de organisator;
 • Er geen entréegeld wordt gevraagd of anderszins een financiële bijdrage wordt gevraagd
 • Bezoekers komen op persoonlijke uitnodiging;
 • Drank uitsluitend gratis wordt verstrekt.

Melden

U meld een feest aan wanneer:

 • Het een ééndaags klein evenement betreft;
 • Minder dan 150 personen;
 • Feest is tussen 08.00u en 23.00u;
 • Geen belemmering voor verkeer- en hulpdiensten;
 • Objecten die worden geplaatst zijn kleiner dan 10m2.
   

Het melden doet u als volgt:
U stuurt een mail naar info@westmaasenwaal.nl met daarin vermeld de datum van het feest, begin- en eindtijd, aantal personen, afmetingen tent (indien van toepassing).

Meldingen zijn kosteloos.

Vergunning

U heeft een vergunning nodig voor alle overige feesten die niet vallen onder de bovengenoemde voorwaarden. De standaard leges voor een vergunning bedragen € 47,00.

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Heeft u gevonden wat u zocht?