Wat is het?

Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Belangrijk is of de activiteit besloten is. Dit betekent dat als het evenement plaatsvindt op uw eigen locatie en voor uw eigen mensen, dat er geen vergunning nodig is. Het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten.

Een weekmarkt, bingoavond en loterij, reguliere sportwedstrijd, toneelvoorstelling of optreden van een straatartiest is geen evenement.

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementenbeleid

In het Evenementenbeleid 2024-2028 wordt beschreven welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke beleidsregels gelden en hoe het vergunningentraject verloopt. Tevens worden praktische handreikingen gedaan om (de organisatie van) een evenement zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vergunning of melding?

Hieronder vindt u de voorwaarden voor een melding. Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan mag u volstaan met een melding van het evenement. Is dit niet het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.

  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen tegelijkertijd;
  • Het evenement vindt plaats tussen 10:00 uur en 24:00 uur (vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur);
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 10.00 uur en/of na 24:00 uur;
  • Het geluidsniveau op 2 meter afstand en op 1,5 meter hoogte van de gevel van de woningen is minder dan 70 db(A) en 80 dB(C);
  • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object;
  • Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht;
  • Er is een organisator. 

Voldoet uw evenement aan alle bovenstaande voorwaarden dan hoeft u als organisator geen vergunning aan te vragen, maar wel moet u minimaal 15 werkdagen voorafgaand aan het evenement een schriftelijke melding doen. Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Wat moet ik doen?

Wilt u een vergunning voor een evenement aanvragen? Dat kunt u doen via het aanvraagformulier evenementenvergunning (PDF 516,5 kB).  Dit stuurt u dan naar het postadres van de gemeente of u mailt naar info@westmaasenwaal.nl.

Kosten

  • Een evenementenvergunning kost € 51,00
  • Een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel kost € 500,00

Komt uw evenement niet voor een melding in aanmerking maar is het vergunningplichtig, dan ziet u in het aanvraagformulier dat er ook een calamiteiten of veiligheidsplan en plattegrond moet worden ingediend. Hiervoor is door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een format beschikbaar gesteld. Dit voorbeeld calamiteitenplan (PDF 499 kB) kunt u downloaden. De vereisten voor het format plattegrond (PDF 486 kB) kunt u downloaden.

Een melding doet u digitaal. Hiervoor moet u inloggen met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkMelding doen klein evenement

eHerkenning linkMelding doen klein evenement

Hoelang duurt het?

Houdt u er rekening mee dat bij een evenementenvergunning een aanvraagtermijn geldt van 12 weken.

Extra informatie

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Evenement in de buitenlucht?

Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan hebt u mogelijk een natuurvergunning en/of ontheffing nodig. Om te bepalen of u een vergunning of ontheffing nodig hebt volgt u het stappenplan van Provincie Gelderland.

Samenwerken met Bureau Toerisme

Kan jouw evenement ondersteuning gebruiken? Neem contact met ons op via info@bureautoerisme.nl of 088 6363 888 en samen bekijken we hoe we samen kunnen werken ter promotie en ondersteuning van jouw evenement! 
Website: https://bureautoerisme.nl/evenementenondersteuning/ 

Te downloaden documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?