De coronacrisis raakt ook ons maatschappelijke en culturele leven. Er zijn landelijke en provinciale steunpakketten. Ook de gemeente West Maas en Waal geeft organisaties met een maatschappelijk of cultureel belang financiële steun.

Gemeente West Maas en Waal ontving geld van Provincie Gelderland en Rijksoverheid

Het maatschappelijke en culturele leven kwam helemaal of voor een deel stil te liggen. Het is,  met aanpassingen, weer opgestart en soms ook weer geëindigd. De nood is nog steeds hoog. Het Rijk en de Provincie Gelderland hebben daarom financiële noodregelingen in het leven geroepen. Dat zijn regelingen waar organisaties direct een beroep op konden doen. Maar gemeenten hebben ook een financiële bijdrage ontvangen. Dit is bedoeld voor de ondersteuning van de lokale culturele voorzieningen, dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor de jeugd.

Verschillende organisatie hebben een financiële bijdrage gekregen

De financiële steun van de gemeente West Maas en Waal gaat naar de musea, scouting, dorpshuizen en MFA’s en het Toverbaltheater. De organisaties die aan de hand van hun aanvraag een geldbedrag ontvangen, hebben hierover een brief gekregen.