Zorgzame buurten, voldoende betaalbare en geschikte woningen, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze grote thema’s en de concrete uitwerking ervan staan in de prestatieafspraken die de gemeente samen met Woonstichting De Kernen en haar Bewonersraad heeft gemaakt en ondertekend op 10 oktober. 

De afgelopen maanden is er veel overleg geweest om tot heldere afspraken te komen. Er is goed gekeken naar wat er tussen nu en 2025 moet gebeuren. En vooral hoe de partijen dat samen gaan aanpakken. Wethouder Marieke van den Boom-Witzel: “Grote opgaven anders aanpakken is hard nodig, omdat geen enkele partij dit alleen kan. Goede samenwerking is essentieel om duurzame resultaten te boeken. Hoe eerder we belangen, ideeën, kansen en uitdagingen in kaart hebben, hoe meer we elkaar kunnen versterken. En hoe beter het resultaat.” 

Anders aanpakken 

Het betekent ook accepteren dat dit voor iedereen een zoektocht is, maar dat ieders inzicht en deelname gewenst is. Een concreet voorbeeld is het vraagstuk: hoe stimuleer je dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen terwijl het aantal ouderen stijgt en het aantal medewerkers in de zorg afneemt? Een zorginstelling of woonstichting kan hier niet zelfstandig een oplossing voor verzinnen. Daar hebben zij de inbreng van ouderen en buurtbewoners bij nodig. Marinus Kempe, directeur-bestuurder Woonstichting De Kernen: “Bekijk dit met de bril op van een woningzoekende bijvoorbeeld of iemand met een zorgvraag. Hoe kom je aan een passende woning? Op tafel brengen waar wij ons samen zorgen over maken is belangrijk, want daarmee voelen we ook dezelfde urgentie en wil om hieraan te werken.” 

De Bewonersraad is blij met de nieuwe afspraken. Mevrouw Verbruggen, voorzitter van de Bewonersraad, zegt hierover: “Wij willen graag draagkrachtige wijken met goede begeleiding voor mensen met een zorgvraag, een goede en veilige woonomgeving in nieuwe en bestaande wijken, voldoende basisvoorzieningen en zeker de jongeren niet vergeten.”

Concrete acties

De partijen maken samen voor elk jaar een uitvoeringsplan. Hierin spreken zij af welke acties zij in het komende jaar gaan uitvoeren. In 2024 gaat de meeste aandacht uit naar het opvoeren van het aantal bouwplannen met voldoende woningen in het betaalbare en sociale segment. En de realisatie van verplaatsbare woningen in verschillende dorpskernen als tijdelijke huisvesting voor jongeren die nu niet aan een reguliere woning in eigen omgeving kunnen komen. 

Waarom prestatieafspraken in Nederland? 

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zetten zich met een volwaardige samenwerking in voor een toekomstbestendige, vitale, aantrekkelijke en duurzame woningvoorraad. Dit doen zij met name voor de doelgroepen van sociale huurwoningen, in kernen en buurten waar het prettig is om te wonen.