Het college van burgemeester en wethouders heeft opnieuw besloten om voor de komende 2 jaar de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in te kopen bij KION. Wij zijn blij dat we de samenwerking voortzetten.

KION biedt in de gemeente West Maas en Waal sinds 2019 de peuteropvang op 7 locaties. Dat doen ze naar volle tevredenheid. Onze peuters hebben een mooie plek waar ze kunnen spelen met en leren van leeftijdgenootjes. Het is ook de plek waar kinderen die het leuk vinden, maar ook nodig hebben voor hun ontwikkeling, voorbereid worden op de basisschool. 

Pilot VVE

Het programma VVE dat KION aanbiedt, is ontzettend belangrijk. Standaard is het programma VVE voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Tot de meivakantie loopt een pilot. Waarbij de leeftijd vervroegd is naar 2 jaar. Dat betekent dat kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang kunnen. 
Wethouder Rob Reuvers: “Wij gunnen de kinderen in onze gemeente de best mogelijke start op de basisschool. Hoe vroeger je begint, hoe positiever het effect is op hun ontwikkeling. Dat houdt in dat we vooruit moeten denken en op tijd investeren in hen. Want zij zijn de toekomst!”

KION biedt meer

Buiten peuteropvang biedt KION ook kinderopvang op het kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Daarnaast is er de buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar.
Inwoners die hun kind willen aanmelden kunnen contact opnemen met KION. Dat kan via hun afdeling klantrelaties op telefoonnummer 024 3602 058.