Sinds 2017 werken wij aan het voorkomen van wateroverlast door hevige neerslag (regen) in Alphen. Door het veranderende klimaat is het nodig om Alphen te beschermen tegen weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte).

We gaan ook in de Greffelingsestraat en Filipsstraat aan de slag. De straten worden opnieuw ingericht. Hierbij houden we rekening met wateroverlast, maar ook met de gevolgen van extreme hitte. Uw straten worden groener!

Bewonersavond in Alphen

Op dinsdag 31 mei was een bewonersavond in het dorpshuis De Hucht in Alphen. We presenteerden een plan voor de nieuwe inrichting. Daarna konden bewoners vragen stellen en hun mening en ideeën geven.

Wij verzamelden alle opmerkingen in een reactienota

In deze reactienota geven wij aan wat wij met de opmerkingen doen. Zo maken wij een verbeterd plan, natuurlijk zover als dit kan. Aan de hand van de reactienota gaan wij het ontwerp definitief maken. Wij verwachten dat dit, gezien de zomervakantie, in het najaar gereed is. Zodra het definitieve ontwerp klaar is, plaatsen wij dit op de website.

De eerste schetsen van het plan vindt u bij de te downloaden bestanden.

Samen maken we Alphen klimaatbestendig!

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen die niet kunnen wachten tot de 31e?
Neem dan contact op met Martijn Timmermans via mtimmermans@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

Heeft u gevonden wat u zocht?