Sinds 2017 werken wij aan het voorkomen van wateroverlast door hevige neerslag (regen) in Alphen. Door het veranderende klimaat is het nodig om Alphen te beschermen tegen weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte).

We gaan ook in de Greffelingsestraat en Filipsstraat aan de slag. De straten worden opnieuw ingericht. Hierbij houden we rekening met wateroverlast, maar ook met de gevolgen van extreme hitte. Uw straten worden groener!

Bewonersavond in Alphen

Op dinsdag 31 mei was een bewonersavond in het dorpshuis De Hucht in Alphen. We presenteerden een plan voor de nieuwe inrichting. De eerste schetsen van het plan vindt u bij de te downloaden bestanden.
Daarna konden bewoners vragen stellen en hun mening en ideeën geven. Deze zijn verzameld in een reactienota. In deze nota geven wij ook aan wat wij met uw opmerkingen doen.

Wij maken nu een definitief ontwerp

Het proces om te komen tot een definitief ontwerp duur helaas langer dan verwacht. Dit heeft te maken bepaalde ideeën en opmerkingen die gemaakt zijn door aanwonenden. Daar doen we nu onderzoek naar.
Zodra het definitief ontwerp klaar is, zetten wij dit op deze pagina. 
 

Samen maken we Alphen klimaatbestendig!

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Amber van den Tillaart via avdtillaart@westmaasenwaal.nl of via via 14 0487.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?