Sinds 2017 werken wij aan het voorkomen van wateroverlast door hevige neerslag (regen) in Alphen. Door het veranderende klimaat is het nodig om Alphen te beschermen tegen weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte).

We gaan ook in de Greffelingsestraat en Filipsstraat aan de slag. De straten worden opnieuw ingericht. Hierbij houden we rekening met wateroverlast, maar ook met de gevolgen van extreme hitte. Uw straten worden groener!

Het ontwerp is definitief

U vindt het ontwerp onderaan deze pagina bij de te downloaden bestanden. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zitten de grootste wijzigingen in de inrichting van de Filipsstraat. Ook namen we in het ontwerp een stukje Schutstraat mee.

Aannemer start niet in maart maar in april

We informeerden aanwonenden met een brief dat de aannemer in maart 2024 start met de uitvoering van de werkzaamheden. In verband met de hoge grondwaterstand zijn de werkzaamheden uitgesteld tot april. 
1 à 2 weken voor de start van de werkzaamheden ontvangen de aanwonende een brief van de aannemer. Hierin staat informatie over de duur van de werkzaamheden, de fasering, de bereikbaarheid van de woningen, het afval ophalen en de contactpersoon tijdens de uitvoering.

Aanwonenden kunnen hun regenwater afkoppelen (met een watertegel)

Het doel van de werkzaamheden is om wateroverlast in Alphen zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij vinden het fijn als bewoners hier ook een steentje aan bijdragen. Dit kunnen de aanwonenden van deze straten doen, door uw woning af te koppelen van het vuilwaterriool. Dit betekent dat het schone regenwater niet meer naar het riool wordt afgevoerd. Hierover zijn de aanwonenden geïnformeerd via een flyer.

Wat u kunt doen

Benieuwd hoe u zelf kunt bijdragen aan het aanpassen van uw omgeving/tuin aan het klimaat? Kijk voor inspiratie op: 'De natuur- en watervriendelijke tuin' . En vergeet u niet aan te melden voor het afkoppelen van uw woning vóór 1 februari!

Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Bram Bleij onze projectleider, via bbleij@westmaasenwaal.nl of via 14 0487.

Te downloaden bestanden:

Heeft u gevonden wat u zocht?