Wat is het?

In de Wet open overheid (Woo) staat dat iedereen recht heeft op toegang tot informatie van de overheid. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Wanneer u informatie wilt hebben die niet gepubliceerd is, dan kunt u de gemeente vragen deze informatie alsnog openbaar te maken  door een Woo-verzoek in te dienen. Als de gemeente besluit de verzochte informatie openbaar te maken stuurt de gemeente u de informatie ook toe.

De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 

DigiD linkIndienen verzoek Wet open overheid voor particulieren

eHerkenning linkIndienen verzoek Wet open overheid voor ondernemers

Openbare informatie

De volgende informatie kunt u zelf opzoeken
Regels en verordeningen(externe link)  
Besluiten van het college 
Raadsinformatie (externe link)
Bekendmakingen 
Nieuwsberichten 
Gemeenteberichten in de Maas&Waler(externe link) 

Na het raadplegen van deze beschikbare informatie hoeft u misschien geen verzoek meer in te dienen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kan de gemeente bijvoorbeeld kosten in rekening brengen voor het maken van kopieën. U krijgt hier van te voren bericht over.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Mocht uw verzoek zeer omvangrijk zijn, dan kan samen met u een andere termijn bepaald worden. 

Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u de gemeente verzoeken dat alsnog te doen via een ingebrekestelling

Bent u het niet eens met het besluit?

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?