Inspiratielijst maatregelen Toekomst Bestendig Wonen Lening

Algemeen

 • De Toekomstbestendig Wonen Lening heeft als doel de woningvoorraad kwalitatief te verbeteren. Alle aanvragen worden getoetst op doelmatigheid zowel naar de letter als de geest van de regeling.
 • Om in aanmerking te komen voor een Toekomstbestendig Wonen Lening voor maatregelen uit de categorieën 2, 3 en 4, moet minimaal één maatregel worden getroffen uit categorie 1.
 • Deze maatregelenlijst dient als niet-limitatieve inspiratielijst. Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan het doel van de verordening, in het bijzonder aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning komen ook in aanmerking.
 • De kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een Toekomstbestendig Wonen Lening, zoals advies-, notaris-, of afsluitkosten kunnen worden meegefinancierd.

Categorie 1: Energiemaatregelen

Isolatie

 • Dak-, gevel-, spouwmuur, vloer of bodemisolatie - waarbij de isolatiewaarde overeenkomt met eisen die worden gesteld voor de ISDE-subsidie
 • Hoogrendementsglas, kozijnpanelen en deurisolatie - waarbij de warmtedoorgangscoëfficiënt overeenkomst met eisen die worden gesteld voor de ISDE-subsidie

Ruimteverwarming

 • Infrarood warmtepanelen
 • Lage-temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55°C bedraagt.
 • HRe-Ketel of Micro-Warmtekrachtkoppeling
 • Warmtepomp
 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Energieproductie

 • Zonnepanelen
 • PVT-panelen
 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning, gekoppeld aan zonnepanelen
 • Laadpaal

Ventilatie

 • Installatie voor warmteterugwinning uit afvoerwater of -lucht - De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90 %. De warmteterugwinning uit douche(bak)-warmteterugwinningsysteem dient een rendement te behalen van minimaal 50 %.
 • Vraag gestuurde ventilatie

Warm water

 • Zonneboiler
 • Doorstromer

Energieadvies en monitoring

 • Maatwerkadvies – uitgevoerd door een adviseur die is aangesloten bij een bedrijf met een zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02 certificaat
 • Energiemonitoringsysteem dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning

Categorie 2: Maatregelen waterbesparing en klimaatadaptatie

 • Waterbesparend toilet
 • Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine
 • Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding
 • Afkoppelen hemelwaterafvoer - door het afvangen (op regenpijp aangesloten regenton met overloop) of bovengronds op eigen terrein afvoeren (groen-infiltratievoorzieningen) of bergen (oppervlaktewater) van hemelwater.
 • Vegetatiedak - uitgevoerd met drainage- en bescherm/filter- laag. Bij de aanleg van een groendak voorziening wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 25 l/m2 bij een extensief groendak en bij een intensief groendak minimaal 50 l/m2.
 • Vegetatiegevel - met een minimale oppervlakte van 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een pand. De groengevel, verticale tuin of geveltuin moeten zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (bijv. vanaf een straat of plein).

Categorie 3: Levensloopbestendige maatregelen

Bouwkundige aanpassingen

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond
 • Vergroten/geschikt maken badkamer voor verzorging
 • Verbreden deuren

Toegankelijkheid

 • Drempels verlagen of drempeloploop
 • Teruggebogen deurklinken
 • Automatische opener garage
 • Wandbeugels
 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

Elektra/installaties

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen
 • Deurbel met geluidsversterking/lichtsignaal
 • Elektronisch slot
 • Sleutelkluisje voor thuiszorg

Trap

 • Tweede trapleuning
 • Traplift
 • Trapleuning verlengen
 • Infreezen antislip randen in traptreden

Badkamer en toilet

 • Anti-sliptegels of anti-sliplaag op bestaande tegels
 • Opklapbaar douchezitje met armleggers
 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)
 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

Keuken

 • Eén-hendel mengkraan keuken
 • Verstelbaar keukenblok
 • Inductie koken i.p.v. gas of elektra

Domotica

 • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's
 • Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.
 • Openen van deuren via mobiele telefoon
 • Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm
 • Digitaal spiekoog
 • Draadloze video-deurintercom.

Verlichting

 • Lichtsensoren
 • Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

Beveiliging

 • Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel of tag
 • Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders
 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik
 • Hang- en sluitwerk met politiekeurmerk

Categorie 4: Overige maatregelen

 • Asbestsanering dak - u laat het asbesthoudende dak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
 • Sloop verpauperde bijgebouwen
 • Funderingsherstel