Wij gaan het toezicht op de gastouderopvang intensiveren. Zo kan beter worden vastgesteld of gastouders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

50% van de gastouderopvang krijgt controle

Vanaf 2022 krijgt vijftig procent van alle in West Maas en Waal werkzame gastouders een inspectie van de GGD. Voorheen was dit vijf procent, de minimale wettelijke norm hiervoor. 
Het college van burgemeester en wethouders vindt intensivering van dit toezicht belangrijk. Gastouderopvang vervult namelijk een belangrijke functie binnen het aanbod van opvang. Naar schatting worden zo’n 150 kinderen in onze gemeente opgevangen bij een gastouder. 

Kwaliteit van opvang moet in orde zijn

Wethouder Jeugd Rob Reuvers is blij met de intensivering: “Ouders willen erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van opvang in orde is. En gastouders willen goede opvang bieden. Samen met een toezichthouder de kwaliteitseisen vaker onder de loep nemen - en daar waar nodig, puntjes op de ï zetten - komt de kwaliteit ten goede”. 
Bijzonder aandachtspunt bij gastouderopvang is dat de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van opvang volledig in de handen ligt van de individuele gastouder. 
“Het is onze taak om bij onze allerjongste inwoners nog meer zorgvuldigheid hierin te betrachten”, aldus wethouder Rob Reuvers.

Redenen om te kiezen voor gastouderopvang

Gastouderopvang biedt flexibiliteit aan ouders. Is kleinschalig en in alle dorpskernen van onze gemeente aanwezig. Binnen deze vorm van opvang kunnen gastouders tot maximaal zes kinderen tegelijk opvangen. 

Zicht op kwaliteit is onvoldoende

Uit een landelijk onderzoek in 2020 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het zicht op de kwaliteit van de gastouderopvang onvoldoende is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom het voornemen om de nieuwe norm van 50% wettelijk te gaan verankeren. 

Meer informatie

We hebben in onze gemeente momenteel 25 gastouders. Voor meer informatie kunt u kijken op landelijkregisterkinderopvang.nl.