Gemeente West Maas en Waal staat de bouw van kleine windmolens tot 29 meter toe in het buitengebied. Zo helpt de gemeente agrariërs en ondernemers op bedrijventerreinen zo veel mogelijk energieneutraal te worden. Dit besloot de gemeenteraad 13 juli.

Duurzame energie

Frans van Gelder, wethouder: “Deze windmolens zijn niet hoger dan een hoge boom. We staan ze alleen toe in het buitengebied en één molen per bedrijf. Zo kunnen agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hun eigen bedrijfsvoering duurzaam maken. Voor veel agrariërs is het namelijk handig om ook duurzame energie op te wekken op momenten dat zonnepanelen geen energie opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de donkere ochtenden in de winter voor melkveehouders”. Een veelvoorkomend type kleine windturbine staat op de rand van onze gemeente, op de rotonde van de Maas en Waal Weg tussen Druten en Appeltern.

Natuurvergunning laat op zich wachten

Ondernemers die een kleine windtribune willen plaatsen, kunnen alvast contact opnemen met de gemeente via energie@westmaasenwaal.nl. Het aanvragen zelf laat nog even op zich wachten. Dit komt omdat voor het plaatsen een natuurvergunning nodig is van de Provincie. De provincie neemt echter op dit moment geen natuurvergunningen in behandeling omdat zij onderzoek doet naar de eventuele schade van kleine windmolens aan vogels en vleermuizen.